👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA VT-21

Skapad 2021-04-06 14:37 i Kvibilleskolan Halmstad
Nya "Nya språket lyfter". Planering utifrån de nya kunskapskraven för åk1.
Grundskola 1 Svenska
öva på att skriva, läsa och samtala.

Innehåll

Syfte

 

 • Eleven ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Eleven ska träna på att samtala i grupp.
 • Eleven ska träna på att läsa ord, meningar och texter
 • Eleven ska träna på att skriva meningar

 

Undervisning

 • Varje vecka kommer vi att jobba med "Veckans bokstav" med tillhörande text och ord. Detta är kopplat till läsläxan.
 • Vi kommer ha högläsning och egen läsning både av skönlitterära böcker och av faktaböcker, som sedan återberättas skriftligt eller muntligt
 • Jobba med olika sorters ord (sammansatta ord, synonymer, motsats ord)
 • Jobba med substantiv, verb och adjektiv
 • Använda oss av olika digitala hjälpmedel

 

Du ska utveckla din förmåga att: 

TALA/LYSSNA 

 • berätta om vardagliga händelser så andra kan förstå. 
 • läsa och förstå instruktioner och utföra dem.
 • återberätta något du har lyssnat på, muntligt eller i skrift
 • vara delaktig i diskussioner.

LÄSA

 • känna igen bokstäverna och koppla till rätt bokstavsljud.
 • läsa enkla ord, meningar och texter
 • återberätta något du läst, muntligt eller i skrift

SKRIVA

 • skriva med små bokstäver (gemener).
 • använda stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.
 • skriva enkla texter till bilder.

 

 • Vi tränar även:
  - samarbete
  - eget ansvar
  - turtagning
  - respekt för varandra  Bedömningen görs 
  utifrån kunskapskraven och delaktighet under skoldagen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1