👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsa, skriva, tala och lyssna.

Skapad 2021-04-06 15:16 i Heby grundsärskola Heby
Vi tränar på att kunna skriva hela meningar och att sätta punkt efter meningen. Vi tränar på att kunna läsa enkla texter och förstå vad de handlar om. Vi tränar stavning och enkel grammatik när vi läser och skriver.
Grundsärskola 3 – 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med läsförståelse på olika sätt i svenska.

Innehåll

Visa lärande

Du kommer att få skriva ord till bilder och försöka sätta ihop dem till meningar.

Du kommer att få läsa böcker och svara på frågor till texten.

Du kommer att få lyssna till högläsning dagligen. 

Mål och bedömning.

Vi kommer bedöma hur du kan skriva meningar för hand och på dator/Ipad.

Vi kommer bedöma hur du kan läsa en enkel text och om du kan svara på frågor till texten.

Vi bedömer hur väl du förstår det vi läser vid högläsningen. 

Undervisning.

NI kommer att få öva på att skriva meningar med hjälp av olika böcker och Ipad.

Ni kommer med vuxens hjälp skriva enkla texter på datorn.

Vi kommer att skriva om olika aktiviteter vi gör tillsammans i skolan, t.ex. besök vid naturrutan. 

Ni kommer att få öva på läsförståelsen genom att prata om texten när du läst en enkel bok samt svara på enkla frågor.

Vi kommer att träna på hörförståelse vid högläsning, dagligen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • ..
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska matris år 1-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **delvis fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **väl fungerande** sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Språkbruk
Språkbruk
I samtalen **bidrar** du till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder du olika kommunikations- och samtalsregler med **viss säkerhet**.
I samtalen använder du olika kommunikations- och samtalsregler med **säkerhet**.
Muntliga presentationer
Dessutom kan du **medverka** i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan du planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan du planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
Verktyg
I arbetet med presentationerna **medverkar** du i att välja och använda **något** verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder du **något** verktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder du **några** verktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.
Läsa
Läsa
Du kan med **stöd av bilder** läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Du kan med **visst flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Du kan med **flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Läsförståelse
Genom att svara på frågor om innehållet visar du din förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar du din förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett **relevant** sätt visar du din förståelse för texterna.
Jämföra och beskriva texter
Du **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Du jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **delvis fungerande** sätt.
Du jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **väl fungerande** sätt.
Skriva
Skriva
Du kan med **stöd av bilder** skriva ord och meningar.
Du kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Du kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Skrivregler
Dessutom **medverkar** du i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Olika skrivverktyg
Du kan **medverka** i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Du kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Berättande texter och faktatexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Budskap och handling
Du kan **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Du kan också föra **enkla resonemang** om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Du kan också föra **välutvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Informationssökning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hämta information
Du kan **medverka** i att hämta information från givna källor.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information från givna källor
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information från givna källor.
Resonemang om användbarhet
Du kan **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Du för **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Du för **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet