👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B

Skapad 2021-04-06 15:17 i Tångaskolan Falkenberg
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 1-3
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med läroboken Matteborgen i år 4.Denna planering visar mål, undervisning och bedömningstillfällen för Matteborgen 4B som vi arbetar med under vårterminen.

Innehåll

Mål för eleven:

TID:

Kunna...

 • enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
 • räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
 • läsa av en tidtabell

 

ADDITION OCH SUBTRAKTION:

Kunna...

 • addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
 • tecknet för "ungefär lika med"
 • använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

 

GEOMETRI: 

Kunna...

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • namnen på olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala 

 

BRÅK

 • kunna läsa och skriva bråk
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • kunna storleksordna bråk

 

MULTIPLIKATION OCH DIVISION:

Kunna...

 • räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3*4174
 • räkna med kort division t.ex. 1248/4     3615/3
 • använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Arbete med problemlösning
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor vid behov.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4B

Matris till Matteborgen 4B

Behöver träna mer på
Visar godtagbara kunskaper
Visar säkerhet
6:1 Kapitel 6 Tid
Du ska kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska förklara och använda enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
Du kan förklara och använda enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
Du kan med säkerhet förklara och använda enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
6:2
Du ska kunna läsa och skriva datum
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa och skriva datum
Du kan läsa och skriva datum
Du kan med säkerhet läsa och skriva datum
6:3
Du ska kunna avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
Du kan med säkerhet avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
6:4
Du ska kunna räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
Du kan räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
Du kan med säkerhet räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
6:5
Du ska kunna räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
Du kan med säkerhet räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
6:6
Du ska kunna läsa av en tidtabell
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa av en tidtabell
Du kan läsa av en tidtabell
Du kan med säkerhet läsa av en tidtabell
7:1 Kapitel 1 Addition och subtraktion
Du ska kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du adderar och subtrahera rinom talområdet 0-10000
Du kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10000
Du kan med säkerhet addera och när du ska subtrahera inom talområdet 0-10000
7:2
Du ska kunna räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
Du kan räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
Du kan med säkerhet räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
7:3
Du ska kunna tecknet för "ungefär lika med"
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förklara och använda tecknet för "ungefär lika med"
Du kan förklara och använda tecknet för "ungefär lika med
Du kan med säkerhet förklara och använda tecknet för "ungefär lika med
7:4
Du ska kunna använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning
Du kan använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning
Du kan med säkerhet använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning
8:1 Kapitel 8 Geometri
Du ska kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
Du kan med säkerhet avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
8:2
Du ska kunna namnen på olika månghörningar
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då ska namnge olika månghörningar
Du kan namnge olika månghörningar
Du kan med säkerhet namnge olika månghörningar
8:3
Du ska kunna förstå vad som menas med förstoring och förminskning
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förklara förstoring och förminskning
Du kan förklara vad som menas med förstoring och förminskning
Du kan med säkerhet förklara vad som menas med förstoring och förminskning
8:4
Du ska kunna förstå och använda skala
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förstå och använda skala
Du kan förstå och använda skala
Du kan med säkerhet förstå och använda skala
9:1 Kapitel 9 Bråk
Du ska kunna läsa och skriva bråk
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska läsa och skriva bråk
Du kan läsa och skriva bråk
Du kan med säkerhet läsa och skriva bråk
9:2
Du ska kunna avläsa bilder av bråk
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska avläsa bilder av bråk
Du kan avläsa bilder av bråk
Du kan med säkerhet avläsa bilder av bråk
9:3
Du ska veta hur många delar det går på en hel
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om hur många delar det går på en hel
Du kan berätta hur många delar det går på en hel
Du kan med säkerhet berätta hur många delar det går på en hel
9:4
Du ska kunna storleksordna bråk
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska storleksordna bråk
Du kan storleksordna bråk
Du kan med säkerhet storleksordna bråk
10:1 Kapitel 10 Multiplikation och division
Du ska kunna räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3*4174
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3*4174
Du kan räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3*4174
Du kan med säkerhet räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3*4174
10:2
Du ska kunna räkna med kort division, t.ex. 1248/4 och 3615/3
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna med kort division, t.ex. 1248/4 och 3615/3
Du kan räkna med kort division, t.ex. 1248/4 och 3615/3
Du kan med säkerhet räkna med kort division, t.ex. 1248/4 och 3615/3
10:3
Du ska kunna använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning
Du kan använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning
Du kan med säkerhet använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning