👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering - Hållbar utveckling med babblarna

Skapad 2021-04-06 15:29 i 023241 Förskolan Gamlebyplan 3 Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Att sopsortera är viktigt för våra barns framtid och vi vill lära barnen det på ett roligt och lekfullt sätt.

Innehåll

 

Projektplanering

 

Vi har valt babblarna som projekt. Barnen är vana vid och intresserade av babblarna så vi kommer utnyttja deras popularitet inom alla områden. Så vi har skapat stora kartongfigurer av tre av babblarna där munnen är ett stort hål så vi kan mata babblarna med olika sorters skräp.

 

De tre material vi har valt att fokusera på är papper, plast och metall. Vi kommer introducera dessa material på en samling och vilken babblare som äter vilken sorts skräp.

 

Vi kommer tillsammans med barnen gå till vår egen källsorteringstation som vi har gjort inne på myran och mata babblarna med det skräp vi samlat på oss. Vi kommer även märka upp sopkärlen i förskolans soprum med babblarna så när vi sedan kastar det vi sorterat är det tydligt var man slänger vad.

 

Vid lunchen tycker vi är ett bra tillfälle att prata om dessa material så förutom det som finns i matsituationen kommer vi även sätta upp babblare och respektive skräp på väggen vid varje bord så att det blir ett naturligt samtalsämne.

 

Vi har valt att använda oss av de tre babblarna som är i grundfärgerna för att skapa en röd tråd i alla de olika aktiviteterna som ingår i projektet. 

 

Ett annat undervisningstillfälle i projektet är skapande med grundfärger. Vi har uppmärksammat att barnen är intresserade av olika typer av skapande. Vi tänkte börja med att introducera grundfärgerna genom att känna på färgerna genom att måla med sina händer och fötter. 

 

 

 

Syfte:

 

Vi vill att barnen under vårterminen ska introduceras i hållbarutveckling och olika typer av skapande former. Det första steget blir att sortera skräp. Vi vill uppmärksamma barnen på att det finns olika typer av skräp så som plast, papper och kartong. Samt hur man gör för att sortera rätt. Inom skapande blir första steget att lära känna de olika genom att kladda då det är många barn som inte har målat förut. 

 

 

Vi väljer ut ord som är kopplade till projektet och aktiviteten och skapar en ordbank med dessa ord.

 

Ordbank hållbarutveckling:

 

Plastförpackningar

 

Pappersförpackningar

 

Metall

 

Skräp

 

 

Ordbank skapande:

 

Röd

 

Gul

 

Blå

 

Pensel

 

Sax

 

 

Hur gör vi?

 

Vi delar in barnen i små grupper efter nivå och behov där vi kommer att introducera hur man sopsorterar samt introducerar de olika skapande momenten. Vi tänker börja med att arrangera undervisningstillfället med de tre babblarna som vi har valt ut, samt att märka ut vilken babbel som äter vilket skräp. Därefter får barnen möjlighet att utforska att det finns olika typer av skräp samt hur de ser ut och hur de känns att ta i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18