👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne och hemorten

Skapad 2021-04-06 16:14 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet tittar vi närmre på vårt landskap Skåne. Hur ser det ut där vi bor och vad finns det för olika städer i Skåne? Du ska även få lära dig fakta om din hemstad Trelleborg.

Innehåll

Arbetssätt

* Studera olika kartor
* Titta på film
* Göra tankekartor
* Läsa faktatexter
* Söka fakta på internet
* Genomgångar och diskussioner i helklass
* Skriva faktatext och rita tillhörande bilder
* Ta del av intervjuer
* Kooperativa övningar i grupp

Bedömning

 • Du visar att du kan några vanliga geografiska begrepp.
 • Du kan peka ut några vanliga städer och platser i Skåne på en karta. 
 • Du känner igen Skånes vapen, flagga, landskapsdjur och landskapsblomma. 
 • Du berättar kort om Trelleborgs historia, geografiska läge och sevärdheter. 

Begrepp

Land, landskap, kommun, stad, by, väderstreck, karta, kust, hav, sjö, slätt, jordbruk, åkermark, naturtyp, lövskog, ås, korsvirkeshus, vindkraftverk, klimat, pilträd, raps, lövskog, prästkrage, kronhjort, grip, Danmark. 

Tidsplan

V. 15 - 19 vt 2021

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3