👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flytt eller flykt - ett läsprojekt

Skapad 2021-04-06 16:22 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia Geografi Svenska som andraspråk
Väck din läslust och bli inspirerad att upptäcka nya världar tillsammans med andra!

Innehåll

Syfte:

Ge eleverna gemensamma referenser och upplevelser, nya ord och inspiration till nya berättelser

Undervisningens innehåll:

 • ta del av viktiga samtal om litteratur
 • dramaövningar
 • fånga upp elevernas funderingar och reflektioner kring litteraturens innehåll
 • genom samtal fånga upp andra frågor och knyta an till elevernas erfarenheter
 • gemensam läsning för att väcka elevernas läslust

Mål för undervisningen:

 • läsa skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier
 • använda drama för att förtydliga, förstärka och levandegöra texters budskap
 • föra resonemang om budskapen i litteraturen utifrån egna erfarenheter
 • beskriva sin upplevelse av läsningen 
 • beskriva samband mellan olika tidsperioder, migration och levnadsvillkor
 • beskriva samband mellan naturresurser och hur befolkningen är fördelad

Bedömning:

 • inlämnade uppgifter 
 • deltagande i dramaövningar
 • beskrivningar av läsupplevelsen
 • deltagande i muntliga diskussioner

 

Uppgifter

 • Maryam och mormorsmålet kap 3

 • Maryam och mormorsmålet kap 2

 • Maryam och mormorsmålet kap 1

 • Uppstart läsprojekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6