Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg vt 2021

Skapad 2021-04-06 19:31 i Förskolan Skogsbacken Örbyhus Tierp
Förskola
VI ÄR MED OCH FÖRÄNDRAR VÄRLDEN.

Innehåll

Kartläggning barnens intresse 

Idrottshallen

Dansa, musik

Gården

Promenad/skogen

Böcker/biblioteket

Teater

Källsortering

 

Specifikt lärande:

Skogsbackens förskola har valt att arbeta med fokus på tre områden: odla, rörelseglädje och återvinning.

Vi vill låta barnen vara delaktiga i processen från frö till färdig produkt på tallriken. Under resan kommer barnen få praktisk och teoretisk utbildning i hur närproducerad mat gynnar miljön.

Vi vill att barnen i förskolan får uppleva glädjen i att röra på sig och känslan av att kropp och sinne mår bra av rörelse. I förskolan vill vi erbjuda ett komplement till detta genom att erbjuda rörelseaktiviteter för att motverka stillasittande.

Vi vill att barnen ska få möjlighet att teoretiskt och praktiskt lära sig grunden i att sopsorter, samt att barnen ska förstå vikten av sopsortering både för miljön och sitt eget välbefinnande.

Vad krävs av oss pedagoger?

Ge barnen fortsatt utbildning i "miljötänk".

Att vi pedagoger föregår med gott exempel och utmanar barnen i deras utbildning. Att pedagogerna väver in fakta och tillsammans med barnens egna slutsatser blir ett lärande som barnet kan förstå och komma ihåg.

Att vi pedagoger tar spontana tillfällen likväl som planerad undervisning och är medforskare på barnens frågor och ser till att barnens nyfikenhet och intressen inte avtar.

 

Vad krävs det av miljön?

Utmaningar i miljön som inbjuder till nyfikenhet och lärande. 

Att vi ser till att Lärmiljö är den tredje pedagogen och erbjuder till att barnen utvecklar sitt forskande efter nya kunskaper. 

Aktiviteter/utmaningar till barnen:

Odla inne, på gården och i samhället. (pallkrage Ica) Vi arbetar i helgrupp, samt i smågrupper. Vi kommer att gå till biblioteket och tillsammans med barnen ta reda på fakta om odling. Vi kommer att odla saker som vi sedan kan äta.

Barnen ska erbjudas någon form av fysisk aktivitet varje dag, både planerad eller oplanerad ex. lekar, hinderbanor samt rörelseprogram. Rörelse ska erbjudas i olika miljöer, både inne på förskolan samt ute som förskollgården, lekplatser samt skogen.

Skräpplockardagar, promenader med skräpplockning, filmer och dialoger kring fakta om källsortering utifrån barnens nivå. Vi kommer att ha 3-4 brevlådor ute på gården, där de får möjlighet och uppmuntras till att sortera ute på samma sätt som inne på avdelningen.

Hur dokumenterar vi?
Varje vecka kan ni se hur vi kopplar vårt arbete med grön flagg till utbildning och lärande i veckobloggen för avdelningen Vitsippan. Innan sommarledigheten kommer barnet få en lärlogg där ni Vh kan se hur erat barn varit delaktig i arbetat med grön flagg.

Foto, lärlogg, Unikum, dokumentation, reflektioner, app i Ipaden och video. 

 

Läroplanskopplingar

 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och       sitt välbefinnande,

 

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

 

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: