👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i olika former och det binära talsystemet

Skapad 2021-04-06 20:59 i Björkåsskolan Grundskolor
Det här arbetar vi med i Matteborgen Direkt 6 b, kapitel 6
Grundskola 6 Matematik
Det här kapitlet handlar om tal i olika former; positiva- och negativa tal, hela tal, decimaltal och tal i bråkform. Det handlar också om de fyra räknesätten och det binära talsystemet.

Innehåll

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform 
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplicera heltal t.ex. 42 x 38
 • multiplicera decimaltal t.ex. 4,8 x 5,4
 • dividera heltal där kvoten blir ett decimaltal
 • skriva och förklara vad ett binärt tal är

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • arbete enskilt, i par eller grupp

Bedömning

Jag bedömer fortlöpande dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör skriftliga beräkningar i matteboken
 • tydlig och noggrann du är i dina uträkningar eller muntliga förklaringar
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • kan formulera och lösa problem
 • visar dina kunskaper på diagnosen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 6 B Tal

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Läsa och skriva stora tal
Eleven är ganska säker på att läsa och skriva tal upp till miljonen.
Eleven kan läsa och skriva tal upp till miljonen.
Eleven är helt säker på att läsa och skriva tal upp till miljonen.
Ställa upp och multiplicera heltal
Eleven är ganska säker på multiplikation med tal med fler än en siffra.
Eleven kan ställa upp och multiplicera heltal med flera siffror.
Eleven är helt säker på att ställa upp och multiplicera heltal med flera siffror.
Ställa upp och multiplicera decimaltal
Eleven är ganska säker på hur man ställer upp och räknar ut decimaltal med multiplikation.
Eleven kan ställa upp och räkna ut decimaltal med multiplikation.
Eleven är helt säker på hur man ställer upp och räknar ut decimaltal med multiplikation.
Ställa upp och räkna ut kort divison
Eleven är ganska säker på att ställa upp och räkna med kort division.
Eleven kan ställa upp och räkna med kort division.
Eleven är helt säker på att ställa upp och räkna med kort division.
Ställa upp och dividera när det blir decimaltal i svaret.
Eleven är ganska säker på hur man dividerar när det blir decimaltal i svaret.
Eleven kan dividera när det blir decimaltal i svaret.
Eleven är helt säker när du ska dividera när det blir decimaltal i svaret.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.