👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i förskolan

Skapad 2021-04-06 23:19 i 223921 Förskolan Sturehill Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
I den här undervisningssituationen ger vi barnen möjlighet att möta, skapa och förstå hur vatten kan användas i syfte att skapa energi, genom att de får skapa ett eget vattenkraftsverk.

Innehåll

Vi kommer att vid det här undervisningstillfället använda oss av enkla medel i syfte att låte era barn få möjlighet att ta reda på hur vi på ett enkelt sätt kan utvinna energi med hjälp av vatten.

Undervisningstillfället inkluderar att vi tillsammans bygger en vattenkvarn med hjälp av ett äpple, en blompinne, ett mjölkpaket och en sax.

I den här undervisningssituationen får barnen möjlighet att utmana sig i att att klippa i kartong med sax, samtala med pedagog och andra barn om sina hypoteser, fundera över eventuella lösningar och sedan fundera över lösningar för ett bättre alternativ än det vi provat just den här gången.

I förskolan arbetar vi utifrån ett medutforskande perspektiv där barnen får möjlighet att prova sina egna hypoteser, jämföra och dra sina slutsatser- tillsammans med andra barn men också tillsammans med vuxna.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18