👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism. 7B

Skapad 2021-04-07 08:36 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Religion och livsfrågor ör något som genomsyrar många människors vardag. I detta moment ska du få lära dig mer om två världsreligioner samt fördjupa dig i de första skapelseberättelserna.

Innehåll

Hinduism och Buddhism

Vi kommer börja med att titta på livsfrågor och skapelseberättelserna. För att sedan studera religion utifrån de äldsta varianterna till dagens två världsreligioner, hinduism och buddhism. Vi kommer att göra en historisk tillbakablick för att se hur människor i olika tider har utövat religion, vad som är viktigt och förenar troende, men även det som skapar konflikter. Vi ska titta på centrala tankegångar, riter och urkunder i buddhism och hinduism samt de varierande tolkningar och bruk som förekommer i dagens samhälle. Vi ska också titta på huvuddragen i de två religionerna och göra en jämförelse dem emellan.

 

 • Ord/begrepp att kunna:
  • De begrepp som finns med i listan på uppgifterna (se bifogad fil till varje)

 

 •  Arbetsformer:
  • Genomgånga
  • Individuellt/par arbete
  • Filmvisning
  • Muntligt och skriftligt
  • Normkritiskt: Vi ska djupdyka hur det är att vara öppen med sin religiösa identitet i ett samhälle som är sekulariserat 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Jag kan grundläggande fakta om hinduismen och buddhismen såsom: grundare, gud/gudssyn, helig skrift, helig byggnad, symboler, högtider, viktiga begrepp, syn på liv och död,
 • Jag kan resonera om likheter och skillnader mellan religionerna
 • Jag kan beskriva samband och resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Till exempel beskriva hur kastsystemet påverkar människor. 
 • Jag kan använda olika begrepp som är väsentliga inom området, till exempel: puja och sangha
 • Jag kan resonera kring hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteten kan formas av religionen. 
 • Jag kan söka information om religionen ur olika källor och dra egna slutsatser om hur du tror det är att vara troende och hur en troende och anhängare tänker i olika frågor

 

 • Bedömning baseras på:
  •  uppgifter (Livsfrågor och skapelseberättelser - görs i klassrummet) samt prov 27/5  i hinduism och buddhism 

Tidsplan: 

V.14-21 

Uppgifter

 • Material + prov den 28/5

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Världsreligionerna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Information & källor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.