👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna Vt-20

Skapad 2021-04-07 09:01 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Judendom, kristendom och islam kallas ibland för syskonreligioner. Under detta arbetsområde ska vi reda ut varför och titta närmre på de tre religionerna och deras tro, urkunder, riter historia mm.

Innehåll

Konkretisering

Eleven ska under arbetsområde få kunskaper om och utveckla sin förmågor att:
-Hur, när och var de abrahamitiska religionerna har uppstått och växt fram
-Beskriva och jämföra religionernas heliga skrifter, grundtankar och olika tolkningar
-Förklara hur religionen har påverkat och påverkar det dagliga livet för dess utövare
-Beskriva hur religionen påverkat och påverkar utvecklingen inom länderna de finns i

Undervisning/arbetssätt

- Grupparbete

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt i klassrummet samt efter avslutat arbetet och då i form av en samlad bedömning. Följande kommer att bedömas:

Ämneskunskaper:

- om religionen, så som synen på gud, heliga skrifter, riter etc.

- om religionens historia så som när, hur och var den uppstått och finns idag

- om religionens betydelse för dess utövare

Förmåga att se likheter och skillnader:

- inom och mellan olika religioner

Förmåga att beskriva och se samband och föra resonemang:

- om hur religionerna har påverkat samhället

- om hur religionerna har påverkats av samhället

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
De abrahamitiska religionerna VT-18

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper
Har kunskaper om religionernas centrala tankegångar, skrifter, historia, konkreta uttryck och handlingar som är
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Ämneskunskaper
Visar sina ämneskunskaper genom att
Beskrivning saknas eller är ofullständig
Beskriva dem
Förklara och och visa på samband mellan dem
Förklarar och visa på samband och generella mönster kring dem
Resonemang
För resonemang kring likheter och skillnader inom och mellan religionerna som är
Resonemang saknas
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Samband och resonemang
Beskriver samband och för resonemang kring hur religioner påverkar eller påverkas av samhället de är en del av som är
Samband eller resonemang saknas eller är inte underbyggda
Enkla och till viss del underbyggda
Förhållandevis komplexa och utvecklade och relativt väl underbyggda
Komplexa och välutvecklade och nyanserade