👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Vatten

Skapad 2021-04-07 09:44 i 103491 Förskolan Storgatan 23 Stockholm Östermalm
Förskola
Detta är Raketens innehåll de kommande veckorna. Undervisningsplaneraren, här skriver man en plan för undervisningen/stationer/aktiviteter för kommande vecka/veckor.

Innehåll

Projektområde

Vatten

Vi har valt att arbeta med vatten i olika former.

Vi kommer undersöka vatten i olika former så som is, flytande  form och undersöka vad som lever i vatten, så som djur och växter. 

Hur ska vi ta hand om våra vatten för en hållbar miljö?. 

 

Syfte

 

Ökad förståelse för kemi och fysik och naturvetenskap samt hållbar utveckling och livet i vattnet.

Hur kan vatten se ut och vad finns där i?

 

Aktivitetsinnehåll

Vi kommer att utforska snö och is på olika sätt.

Vattenexperiment

Reflektera och söka fakta genom litteratur.

 

Drama i olika former

 

Skapande med bild, lera och återvinningsmaterial. 

 

Arbeta med digitala verktyg så som projektor, högtalare och filmklipp från UR.

 

Reflektion med barnen

 

 

Förståelser/Förmågor

Lära sig om vattnets olika faser.

Förståelse för människans inverkan på naturen.

En större förståelse för det marina livet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18