👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza processplanering, Stubben vt 2021

Skapad 2021-04-07 09:43 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi arbetar med matematik problemlösning tillsammans med barnen på Stubben.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut?

Matematisk problemlösning.

Vi siktar mot läroplansmål:

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 • Varför?

Syftet med undervisningen matematik och problemlösning är att ge barnen möjlighet till att lära sig matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer liksom att resonera matematiskt.
Vi strävar efter att barnen kan se alternativa lösningar för att komma fram till resultatet.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Vi arbetar med matematiksagor med fokus på problemlösning samt att utöva detta i praktiska sammanhang. Undervisningen genomför vi bland annat på samlingarna.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Vi reflekterar tillsammans med barnen under undervisnings tillfället.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För barnen som går på avdelningen.

 

 • Av vem?

Pedagogerna ansvarar för genomförande, dokumentation med mera.

 

 • Vad är målet med undervisningen?

  Målet med undervisningen i matematik problemlösning är att barnen får möjlighet till att lära sig matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer liksom att resonera matematiskt.
  Vi strävar efter att barnen kan se alternativa lösningar för att komma fram till resultatet.