👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns språkliga förmågor i samspel.

Skapad 2021-04-07 09:42 i Sollidens förskola Östersund
Språk och kommunikation
Förskola
Att utveckla barnens språkliga förmågor för att stärka samvaron i barngruppen.

Innehåll

Vad ska vi göra?

 • Uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån barnens förmågor.
 • Arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
 • Läsa böcker - fysiska böcker, berättelser, flanosagor etc.
 • Arbeta med bilder och tecken
 • Sjunga
 • Språklekar
 • Introducera bokstäver och skriftspråk 
 • Vi arbetar med TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 

Varför?

Vi vill stärka barnens språkliga förmåga och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt.

 

Hur?

Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi pedagoger uppmuntrar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras vidare utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18