👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten Anna

Skapad 2021-04-07 09:41 i 103491 Förskolan Storgatan 23 Stockholm Östermalm
Förskola
Detta är Raketens innehåll de kommande veckorna. Undervisningsplaneraren, här skriver man en plan för undervisningen/stationer/aktiviteter för kommande vecka/veckor.

Innehåll

Projektområde

Vi har valt att arbeta med vatten i olika former.

Vi kommer att undersöka vatten som is, vatten som snö, och vatten i flytande form.

Vi kommer också undersöka vad som lever i vattnet, så som djur och växter.

Hur ska vi ta hand om våra vatten för en hållbar miljö? 

 

Syfte

 

 

Ökad förståelse för kemi, fysik, naturvetenskap samt hållbar utveckling och livet i vatten. 

 

Hur kan vatten se ut och vad finns där i?

 

 

Aktivitetsinnehåll

 

 

Vi kommer att undersöka snö på olika sätt.

Vi kommer att undersöka is.

Undersöka vatten på olika sätt och på olika platser, på förskolan och Nobelparken.

Låna böcker på biblioteket samt genom UR.

Göra experiment.

Digitala verktyg fotografering och projektor.

Skapande aktiviteter så som bild, lera, dans och drama.

Reflektion med barnen.

 

 

Förståelser/Förmågor

Förstå vattnets olika faser och att allt är vatten.

Förståelse för människans inverkan på naturen. 

En större förståelse för det marina livet.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18