👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När religionen möter det moderna samhället - ett arbetsområde i religionskunskap

Skapad 2021-04-07 10:17 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi pratar om religionsfrihet i ett demokratiskt samhälle. Vilka är ramarna för ett demokratiskt samhälle när det kommer till människors tro? Vad menas med att ett samhälle är ”modernistiskt” och ”sekulariserat”? När tangerar- och överskrider religiösa samfund gränserna för vad som utgör norm, lag och rätt i ett demokratiskt, jämställt och jämlikt samhälle? Vad är en ”teokrati” och vad innebär det för befolkningen i det aktuella landet eller kulturen? Vad innebär det att vara agnostiker eller ateist? Saker som dessa ska vi reda ut och försöka förstå ur olika perspektiv, både deras som bekänner sig till en tro och deras som betraktar sig som "kulturellt" kristna eller annan tro.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap
Vi pratar om religionsfrihet i ett modernt samhälle. Vilka är ramarna för ett demokratiskt samhälle när det kommer till människors tro? Vad innebär religionsfrihet och vilka skyldigheter respektive rättigheter följer begreppet? Vad menas med att ett samhälle är ”modernistiskt” och ”sekulariserat”? När tangerar- och överskrider religiösa samfund gränserna för vad som utgör norm, lag och rätt i ett demokratiskt, jämställt och jämlikt samhälle? Vad är en ”teokrati” och vad innebär det för befolkningen i det aktuella landet eller kulturen? Vad innebär det att vara agnostiker eller ateist? Varför betraktas svenska kyrkan som en "folkkyrka" idag och inte en statskyrka? Det är viktigt att försöka sätta sig in i- och förstå de troendes såväl som de "kulturellt" kristnas vardag och syn på livet och andra existentiella frågor. Idag betraktas Sverige som ett protestantiskt (Lutheranskt) kristet land där en betydande del av befolkningen är så kallat "kulturellt" kristna men flera andra religioner är etablerade sedan lång tid, liksom ett stort antal frikyrkosamfund. Vilka är dessa och hur möter de ett av världens mest sekulariserade samhällen? Frågor och begrepp som dessa ska vi reda ut och försöka förstå ur olika perspektiv. Titta in i Classroom för at se en detaljerad planering över arbetsområdet. //Fredrik

Innehåll

Vi pratar om religionsfrihet i ett modernt samhälle. Vilka är ramarna för ett demokratiskt samhälle när det kommer till människors tro? Vad innebär religionsfrihet och vilka skyldigheter respektive rättigheter följer begreppet? Vad menas med att ett samhälle är ”modernistiskt” och ”sekulariserat”? När tangerar- och överskrider religiösa samfund gränserna för vad som utgör norm, lag och rätt i ett demokratiskt, jämställt och jämlikt samhälle? Vad är en ”teokrati” och vad innebär det för befolkningen i det aktuella landet eller kulturen? Vad innebär det att vara agnostiker eller ateist? Varför betraktas svenska kyrkan som en "folkkyrka" idag och inte en statskyrka?

Det är viktigt att försöka sätta sig in i- och förstå  de troendes såväl som de "kulturellt" kristnas vardag och syn på livet och andra existentiella frågor. Idag betraktas Sverige som ett protestantiskt (Lutheranskt) kristet land där en betydande del av befolkningen är så kallat "kulturellt" kristna men flera andra religioner är etablerade sedan lång tid, liksom ett stort antal frikyrkosamfund. Vilka är dessa och hur möter de ett av världens mest sekulariserade samhällen?

Frågor och begrepp som dessa ska vi reda ut och försöka förstå ur olika perspektiv. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re Sh
Kunskapskrav Religion år 7-9

Kunskapskrav Religion 7-9

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
E
C
A
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkret religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förmåga:
*analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom- och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga:
*analysera hur religioner påverkar- och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. *analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan, utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av- och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva komplexa samband med välutvecklade och nyanserade resonemang.
Förmåga:
*reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. *analysera hur religioner påverkar- och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Förmåga:
*reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. *resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga:
*resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga:
*söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
*söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Re Sh
Kunskapskrav Samhällskunskap år 7-9

Kunskapskrav Samhällskunskap 7-9

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
E
C
A
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. *analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
Förmåga:
*analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av- och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av- och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av- och påverkar varandra.
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Förmåga:
*uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. *reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga:
*uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. *reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Förmåga:
*reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Ny aspekt
*reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna, samt deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna, samt deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna, samt deras särställning och rättigheter.
Ny aspekt
*analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. *uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Ny aspekt
*analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. *uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. *reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Eleven visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Ny aspekt
*söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
*söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.