👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Åk 6

Skapad 2021-04-07 10:43 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Samhällskunskap
Samhällskunskap vt ´21.

Innehåll


Bedömning:
Skrivuppgift, lektionsuppgifter, diskussioner, prov

Tidsplan / Lektionsplanering:
vt '21

Språkmål:
Likheter och skillnader, jämföra, kronologi, orsak och konsekvens.

Eleven redogör för och resonera kring informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier, samhällets behov av lagstiftning samt ekonomiska villkor för barn i Sverige och världen.

Begreppslista:

 • Informationssamhälle
 • Nyheter
 • Reklam
 • Propaganda
 • Underhållning & kultur
 • Massmedia
 • Tryckfrihet & yttrandefrihet
 • Kritiskt tänkande
 • Källkritik
 • Upphovsrätt
 • Lag
 • Brott och straff
 • Moral
 • Domstol & rättegång
 • Barnfattigdom
 • Hållbar utveckling
 • Växthuseffekt
 • Fattiga- och rika länder
 • Generationer
 • I-land
 • U-land
 • Subventioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Samhällskunskap ÅK 6

F
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du undersöker hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven undersöker hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du undersöker hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Begrepp
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Samhällsfrågor
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan undersöka samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Samhällsfrågor
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Demokratiska processer
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar. Du visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar. Du visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar. Du visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas.
Källkritik
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder olika källor på ett relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt. Du för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.