👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten 3

Skapad 2021-04-07 10:38 i Knappekullaskolan Lerum
Några kännetecken för årstiden vinter. Vädret på vintern. Vattnets olika former under vintern. Djuren på vintern.
Grundsärskola 1 – 5 Kommunikation Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning
Varifrån kommer regnvattnet? Vad finns i molnen? Dricker träd och blommor vatten? Det ska du få lära om i del tre av vårt vattentema.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Vad växter behöver för att växa och leva
 • Hur vattnet finns i ett kretslopp.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att skapa en kretsloppstavla tillsammans
 • Du kommer att få så frön och plantera olika plantor som du får sköta om.
 • Vi kommer gå ut i naturen för att upptäcka.
 • Vi tittar på filmer, läser böcker och samtalar.
 • Vi lär oss sånger och ramsor som handlar om det vi lär oss.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Genom att du i grupp, efter dina förutsättningar, deltar i att berätta om vattnets kretslopp.

Genom att du deltar i sådd, plantering och skötsel av våra växter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.
  ES  1-3
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  4-6
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  4-6
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  1-3
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  4-6
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6