👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vår

Skapad 2021-04-07 10:36 i Hammars skola Kristianstad
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med vårens årstid på olika sätt.

Innehåll

- Du kommer träna vad som kännetecknar våren.

- Du kommer träna på några träds knoppar och blad.  

- Du kommer träna på solrosens livscykel och se vad som händer med det vi planterar.  

- Du kommer att få titta på olika fakta filmer om småkryp.

- Du kommer att få träna på vad allemansrätten innebär och hur vi kan vara rädda om naturen.

 

Arbetssätt: (Så här kommer vi att arbeta)

 

Vi kommer titta på film om våren.

Vi kommer upptäcka våren i vårt närområde.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper.

Vi kommer att arbeta med skapande och tillverka saker som har med våren att göra. 

Vi kommer att plantera och så frön.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -