👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik; Elektriska apparater omkring oss

Skapad 2021-04-07 12:07 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Teknik
Elektricitet och elektriska apparater omkring oss. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

Planering

I det här arbetet utgår vi från Gleerups Teknik 7-9 Kapitel 2 Apparater omkring oss.

Förmågor:

 

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Centralt innehåll

  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

  • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering

  • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Arbetsgång

v.14

Gleerups:

Går igenom delkapitel:

 - Elektricitet

 - Batterier och laddning:

 - Strömstyrka och spänning

 - Transformatorn

 

v.15+16

Gleerups

Går igenom delkapitel:

 - Elektriska kretsar

 - Elektriskt motstånd

 - Kretsar

 - Serie och parallellkoppling

Laboration med elektriska kretsar och kopplingsschema

 

v.17

Gleerups

Går igenom delkapitel:

 - Koppling på kretskort.

- Elektriska apparater

- Prata om transistorn.

https://m.youtube.com/watch?v=7ukDKVHnac4

 

v18 

Test

v19

Gleerups

 - Elanläggning

 - Elsäkerhet

 - Elförbrukning

 - Elektrisk effekt

v20

Inlämningsuppgift

Bedömning: Kopplingsschema, förmåga som prövas: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Bedömning: Redovisa systematisk undersökning. 2.19**,2.16* Förmåga som prövas: identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Matriser

Tk
Elektriska apparater omkring oss

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Undersöka
Eleven kan med vuxens hjälp undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Ny aspekt
Resonemang kring likheter och skillnader
Eleven för med vuxens hjälp enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Ny aspekt
Dokumentation
Eleven gör med vuxens hjälp enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Ny aspekt
Resonemang kring förändring över tid
Eleven kan med vuxens hjälp föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Ny aspekt
Resonemang kring val och konsekvenser
Eleven kan med vuxens hjälp föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.