👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning VT21

Skapad 2021-04-07 12:24 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska
Du kommer att läsa och samtala om en bok i vårt gemensamma tema sex och samlevnad.

Innehåll

Du ska läsa en ungdomsbok som du har valt. Fokus är förmågorna läsa och samtala i grupp, men du kommer att föra egna skriftliga anteckningar när du läser samt förbereder dig inför samtalen. Dessa anteckningar gör du i OneNote. Skapa en egen flik som heter Läslogg samt titeln på din bok, t e x Läslogg Vinterviken.

 

Du kommer att få läsa både under lektionstid och hemma. Läsläxor är till torsdagar. Då ska du ha läst de sidor/kapitel som står i läxschemat. Information om varje läxa finns i OneNote under fliken Bokläsning VT21.

 

Läsningen utgår från olika slags lässtrategier och kopplingar.

 

·      På ytan, under ytan och på botten

·      Text – mig själv

·      Text – text

·      Text - världen

 

Centralt innehåll

 

·       Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

·       Skönlitteratur för ungdomar från Sverige. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

·       Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

·       Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Enskilt kommer du att 

·       Läsa under lektionstid

·       Läsa hemma och förbereda samtal

·       Beskriva personerna i boken

·       Beskriva relationer i boken

·       Ta ut citat och skriva tankar om dem.

·       Sammanfatta det du tycker är intressant

·       Skriva egna frågor

I gruppen kommer du att

·       Diskutera personerna

·       Diskutera vad ni tror kommer att hända i nästa kapitel

·       Presentera citat

·       Presentera det du fastnat för

·       Besvara frågor

·       Sammanfatta tillsammans

·       Läsa högt för varandra

·       Turas om att vara samtalsledare

·       Lyssna på varandra

·       Spela in minst ett samtal

 

 

Läxor

Läxor

Torsdag

Vinterviken

Sandor slash Ida

Pojkarna

v.16

Kapitel 1-11

s.5-66 (längst upp)

s.11-54

v.17

Kapitel 12-20

s.66-135

s.56-96

v.18

Kapitel 21-29

s.136-202

s.97-138

v.20

Läs ut boken

Läs ut boken

Läs ut boken

 

  

Uppgifter

  • Boksamtal och läsloggar

  • Boksamtal och läsloggar