👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden - Östersjöriket

Skapad 2021-04-07 12:44 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 6 Historia
Under hela Stormaktstiden var det mycket krig i Europa. Sverige blev under denna tid ett stort rike, det största som landet någonsin varit, men inte utan uppoffringar. Landet var rikt men folket var fattigt och vår nyvunna mark var inte vår så länge.

Innehåll

Innehåll 

Efter arbetsområdet ska du:

 • ha kunskap om varför perioden kallas stormaktstiden
 • kunna förklara hur vi kan veta så mycket om den här tiden
 • ha kunskap om Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Kristina, Karl X, Karl XI och Karl XII
 • ha kännedom om det 30-åriga kriget
 • ha kunskap om människors levnadsvillkor i de olika samhällsstånden
 • ha kunskap om häxprocesserna
 • känna till den Karolinska tiden

Förmågor du tränar:

 • Du kommer att få träna din förmåga att analysera genom att visa att du kan förklara hur händelse hänger ihop, orsaker till och konsekvenser av att Sverige var inblandat i många krig under 1600-talet.
 • Du kommer träna din förmåga att jämföra genom att visa att du förstår att man kan se på händelser på olika sätt, olika perspektiv, samt förstå varför händelser eller personer beskrivs på olika sätt. Du ska kunna beskriva likheter och skillnader mellan t.ex. medeltid och stormaktstid samt beskriva vilka spår vi kan se i vårt samhälle idag.
 • Du kommer träna din förmåga att kommunicera när vi diskuterar i klassen. Du ska då visa att du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter. Du ska samtidigt visa att du kan viktig fakta om samhället under stormaktstiden.
 • Du kommer träna din begreppsliga förmåga genom att visa att du kan använda historiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver.  

Arbetssätt 

Du kommer få lyssna på genomgångar, se på filmer, arbeta med olika typer av uppgifter enskilt och/eller med en kamrat eller i grupp. Du kommer få lära dig nya ord och begrepp kopplat till Stormaktstiden.       

Bedömning 

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid, genom samtal och gruppaktiviteter samt avslutande prov.

Matriser

Hi
Historia - Stormaktstiden

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Kunskaper om olika tidsperioder
När inträffade denna tidsperiod och vad var det som hände ?
Eleven har grundläggande kunskaper om den svenska stormaktstiden. Eleven har grundläggande kunskaper om när denna tidsperiod inträffade samt vad som hände.
Eleven har goda kunskaper om den svenska stormaktstiden. Eleven har goda kunskaper om när denna tidsperiod inträffade samt vad som hände.
Eleven har mycket goda kunskaper om den svenska stormaktstiden. Eleven har mycket goda kunskaper om när denna tidsperiod inträffade samt vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Vad var orsakerna till Stormaktstiden och vilka konsekvenser fick den ?
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den svenska Stormaktstiden
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den svenska Stormaktstiden.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den svenska Stormaktstiden.
Orsaker och konsekvenser
Ha kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ha kunskaper om viktiga personer och händelser under stormaktstiden
Eleven känner till en del fakta om några av regenterna, men inte alla.
Eleven har grundläggande kunskaper om denna periods kungar och drottningar
Eleven kan utförligt beskriva flera/alla av regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Ämnesspecifikt språk
Historiska begrepp Du vet vad ord betyder och du kan förklara dem.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.