👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp och egenskaper

Skapad 2021-04-07 13:33 i Björkåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Jag vill väcka barnens intresse för naturvetenskap, med fokus på vatten. Vatten spelar en central roll i barnens liv, och man kan på ett roligt och lustfyllt sätt utveckla barnens kunskaper i arbetet med vatten.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

I samband med min VFU så har jag valt att utforma en lärmiljö med utgångspunkt i ämnet vatten. Bakgrunden till arbetet med vatten i förskolan grundar sig i att jag vill att barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskapliga processer och olika kretslopp och beståndsdelar. Vatten är en central del i allas våra liv, och jag vill belysa vikten av att man har kunskap om vatten och dess egenskaper och kretslopp. Vatten är också någonting som är välkänt och bekant för barnen, vilket gör att de har möjligheter att utveckla sina kunskaper kring det, och som förskolans styrdokument nämner så ska barnen få möjlighet att utveckla sin förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp. 

 

Mål

Barnens mål:

- Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

- Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

– Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Pedagogens mål: 

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

- Ansvara för att barnen får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.

- Ge barnen förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga

Metod

Jag ska använda mig av ett utforskande arbetssätt där barnen får undersöka och reflektera kring vatten och andra kemiska och biologiska fenomen. Under arbetets gång kommer det vara en bred variation på olika aktiviteter med barnen, där de bland annat kommer få möjligheter att uttrycka sig i bild och form samt göra olika experiment, och uppleva med flera av sina sinnen. Jag kommer bygga upp en lärmiljö där fokus ligger på vattnets olika egenskaper och dess kretslopp. Arbetet med vatten kommer att ha sin utgångspunkt i en fiktiv karaktär som kallas droppen dripp, och vi kommer tillsammans att läsa boken om droppen dripp, där fokus ligger på vattnet och dess kretslopp, samt olika egenskaper.

//VFU student Elin