👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MÄMIMÄ01 Människan i industrin

Skapad 2021-04-07 13:36 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Industribesök med mera
Gymnasieskola Människan i industrin
Vad händer ute i industrin, vi undersöker bland annat det.

Innehåll

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Ersätt tabellen nedan med din egen preliminära tidsram:

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

2-24

Introduktion (varför industri)

 

     
     
     
     

Matriser

Mäi
Människan i industrin 1

Lagar, regler och arbetsmiljö

F
E
C
A
Reglering av produktion, företagande och arbetsmarknad
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
Eleven redogör översiktligt för hur produktion, företagande och arbetsmarknad är reglerade av lagar och vilken betydelse dessa har för den enskilde och företagen.
Eleven redogör utförligt för hur produktion, företagande och arbetsmarknad är reglerade av lagar och vilken betydelse dessa har för den enskilde och företagen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur produktion, företagande och arbetsmarknad är reglerade av lagar och vilken betydelse dessa har för den enskilde och företagen.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
Eleven redogör även översiktligt för innebörden i och betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete inom aktuell bransch.
Eleven redogör även utförligt för innebörden i och betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete inom aktuell bransch.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för innebörden i och betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete inom aktuell bransch.
Olycksfall och första hjälpen
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
Dessutom redogör eleven översiktligt för lämpliga åtgärder vid tänkbara olycksfall inom teknikområdet samt demonstrerar med viss säkerhet, i simulerad situation, konkreta insatser vid första hjälpen.
Dessutom redogör eleven utförligt för lämpliga åtgärder vid tänkbara olycksfall inom teknikområdet samt demonstrerar med viss säkerhet, i simulerad situation, konkreta insatser vid första hjälpen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lämpliga åtgärder vid tänkbara olycksfall inom teknikområdet samt demonstrerar med säkerhet, i simulerad situation, konkreta insatser vid första hjälpen.

Samhället och industrin i samverkan

F
E
C
A
Företagandets villkor
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
Eleven beskriver översiktligt företagandets villkor.
Eleven beskriver utförligt företagandets villkor.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagandets villkor.
Idéer och faktorer som påverkar industrins utveckling
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
Dessutom redogör eleven översiktligt för idéer och samhällsfaktorer som har påverkat och kan komma att påverka yrkesrollen och industrins utveckling.
Dessutom redogör eleven utförligt för idéer och samhällsfaktorer som har påverkat och kan komma att påverka yrkesrollen och industrins utveckling.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för idéer och samhällsfaktorer som har påverkat och kan komma att påverka yrkesrollen och industrins utveckling.
Individens betydelse för produktionen
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över individens betydelse för produktionen.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över individens betydelse för produktionen.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över individens betydelse för produktionen.

Projektarbete och grupprocesser

F
E
C
A
Planering och genomförande
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
Eleven planerar i samråd med handledare såväl enskilda som gemensamma arbetsuppgifter och genomför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven planerar efter samråd med handledare såväl enskilda som gemensamma arbetsuppgifter och genomför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven planerar efter samråd med handledare såväl enskilda som gemensamma arbetsuppgifter och genomför dem med gott resultat.
Grupprocesser, ledarskap och personligt ansvar
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
Eleven redogör även, utifrån några exempel, översiktligt för gruppers sätt att fungera samt det personliga ansvarets och ledarskapets betydelse för arbetsprocessen.
Eleven redogör även, utifrån några exempel, utförligt för gruppers sätt att fungera samt det personliga ansvarets och ledarskapets betydelse för arbetsprocessen.
Eleven redogör även, utifrån några exempel, utförligt och nyanserat för gruppers sätt att fungera samt det personliga ansvarets och ledarskapets betydelse för arbetsprocessen.
Utvärdering av eget arbete
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Korrekt fackspråk
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
I arbete och redovisningar använder eleven med viss säkerhet ett korrekt fackspråk.
I arbete och redovisningar använder eleven med viss säkerhet ett korrekt fackspråk.
I arbete och redovisningar använder eleven med säkerhet ett korrekt fackspråk.
Bedömning av egen förmåga
Eleven uppfyller inte kraven för nivå E.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.