Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik 4-6

Skapad 2021-04-07 13:38 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Pedagogisk planering i Idrott och Hälsa åk 4-6 Ämne: Idrott och Hälsa Arbetsområde: Redskapsgymnastik Årskurs: 4-6 Beräknad tidsåtgång: ca tre veckor

Innehåll

Inledning- Syfte: 

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

 • genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. 

 • genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 • praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Mål från LGR- 11/ Centralt Innehåll 

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

 • Att förebygga skador, till exempel genom uppvärmning, ergonomiska rörelsemönster.  

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor. 

 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, redskap, lek, spel, idrott. 

 

Konkreta mål för eleven: 

Du kommer att utveckla dina förmågor i Redskapsgymnastik

 

 • Du ska utveckla din teknik, kroppskontroll, balans, kroppsuppfattning och rörlighetsförmåga genom att öva på olika gymnastikövningar 
 • Utmana dig själv och testa nya övningar 
 • Hjälpa andra att lyckas
 • Att förebygga risker vid olika redskapsövningar. Förebygga skador/Säkerhet och hänsynstagande.
 • Samarbete.
 • Delta vid olika aktiviteter.
 • Grovmotoriska rörelser. 
 • Ergonomi.
 • Ord och begrepp inom aktiviteten. 

 

 

Undervisning: 

 

 • Träna på olika sorters färdigheter /matta hopp räck och ringar
 • Öva på kroppskontroll och teknik.
 • Öva på att ta ansvar.
 • Prata och gå igenom vilka säkerhetsrisker det finns i aktiviteten.
 • Samtala säkerhet och hänsynstagande. 
 • Rätt material behöver tas med (för dig som elev innebär detta - kläder efter att vi är inomhus och inomhusskor samt vattenflaska).
 • Vi kommer träna grovmotoriska rörelser.
 • Du kommer behöva delta vid dessa tillfällen som ges då det är endast de tillfällen vi har för bedömning på skolan. 

 

Bedömning: 

Följande kommer att bedömas: 

 

 • Hur väl du genomför övningar på olika gymnastikredskap.

 • Träna de grovmotoriska rörelserna samt den allsidiga rörelseförmågor.

 • Din förmåga att utföra rörelser samt din balans, kroppskontroll, uthållighet, teknik och kraftinsats.

 • Din grovmotorik individuellt   

 • Din förmåga att samarbeta och visa hänsyn. 

 • Du kan förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker vid olika aktiviteter.
 • Din förmåga att plocka fram och undan redskap på ett hänsynsfullt sätt mot andra och lokalen. 

 • Din förmåga att ergonomiska genomföra övningar på ett säkert sätt samt fram och undan plockning av material. 

 • Hur effektivt eleven arbetar under lektionerna och jobbar på de moment som behöver utvecklas. 

 • Hur aktivt du är under lektionen. 

 • Deltagande vid olika aktiviteter. 

Dokumentationen består av anteckningar, teoretiska uppgifter och observationsprotokoll från lektionerna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik 4-6

Otillräckliga kunskaper /F
Till viss del/Godtagbara kunskaper /E
Relativt väl/Väl godtagbara kunskaper/C
Väl /Mer än godtagbara kunskaper/A
Redskap/anpassade rörelser 4-6
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  C 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
 • Idh  A 6
 • Idh  A 6
Du har deltagit och arbetat med övningarna efter egen förmåga.
Du har visat bra kroppskontroll i genomförandet av olika redskapsmoment
Du har visat mycket bra kroppskontroll i genomförandet av olika redskapsmoment.
Förebygga risker 4-6
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  C 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
 • Idh  A 6
 • Idh  A 6
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger och förutser risker och skador som är förknippade med olika redskapsövningar
Du kan ge relativt bra beskrivningar av hur man förebygger och förutser risker och skador som är förknippade med olika redskapsövningar
Du kan ge bra beskrivningar av hur man förebygger och förutser risker och skador som är förknippade med olika redskapsövningar

Långmatta

Kullerbytta fram Kullerbytta bak Långkullerbytta Hjula Rondat Spindeln Huvudstående med hjälp av kompis mot vägg Huvudstående mot vägg Huvudstående fritt Handstående med hjälp av kompis mot vägg Handstående mot vägg Handstående fritt
Otillräckliga kunskaper /F
Till viss del/Godtagbara kunskaper /E
Relativt väl/Väl godtagbara kunskaper/C
Väl /Mer än godtagbara kunskaper/A
Långmatta

Räck/Bom

Överslag framåt Jämvägande Överslag bakåt Ridsväng Fladdermusen Hängande knäveck Snurrehopp Åttan (bom) Balansgång (bom)
Otillräckliga kunskaper /F
Till viss del/Godtagbara kunskaper /E
Relativt väl/Väl godtagbara kunskaper/C
Väl /Mer än godtagbara kunskaper/A
Räck/Bom

Ringar

Ljuset Stuphäng Fågelboet Framåtvolt Bakåtvolt Lilla korset Stora korset Flå katt Kullerbytta framåt
Otillräckliga kunskaper /F
Till viss del/Godtagbara kunskaper /E
Relativt väl/Väl godtagbara kunskaper/C
Väl /Mer än godtagbara kunskaper/A
Ringar

Plint (full plint)och bock

Hoppa upp och landar på smalbenen Hoppa upp och landar på fötterna Hoppa över plinten (kortsidan)- Kong Hoppa upp och sitt på bock Hoppa över bock
Otillräckliga kunskaper /F
Till viss del/Godtagbara kunskaper /E
Relativt väl/Väl godtagbara kunskaper/C
Väl /Mer än godtagbara kunskaper/A
Plint (full plint)och bock
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: