👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning: kunskapande, läsglädje, språkutveckling

Skapad 2021-04-07 13:36 i Ängabo förskola Eslöv
Förskola
Vi utvecklar vår högläsning tillsammans!

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

Vi har en stark högläsningstradition och dagliga lässtunder på avdelningen. Vi vill nu utveckla den ytterligare. 

 

Syfte

att skapa variation

att gynna språkutveckling: att låta språklig input knytas till egen språkproduktion hos barnet.

att lyfta barnen själva som läsare av både skönlitteratur och fakta

 

 

Mål:

Att använda kontinuerligt använda bilderböcker, faktaböcker, ljudböcker, flanosagor, Polyglutt på iPad och projektor 

Att utveckla samtal och reflektion kring det vi läser

Att varje barn nås av högläsning varje dag 

Att varje dag ska innehålla både organiserad högläsning och mer spontan högläsning - att få välja bok är VIKTIGT! Vad vill jag lära, vad tycker jag om, vad är jag nyfiken på, vad vill jag diskutera -detta är inflytande!

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 

Samplanering____________________________________________

 

Varför(Gap)? Vi har en stark högläsningstradition och dagliga lässtunder på avdelningen. Vi vill nu utveckla den ytterligare. 

 

Vad(värden)? Se mål

Hur(samhandling)?

 

1 Fortsatt daglig högläsning efter vilan. Vi delar oss i två eller tre grupper utifrån pedagogantal.

 

2 Organisera uppsamlingsläsningen för de som sovit över läsningen (andra är ofta med också)

 

3 Läs på tyska och svenska på bok eller Polyglutt - markera i pedagogkalender när det är läst så att vi kan följa upp. Kombinera gärna med att läsa för ett litet antal yngre barn samtidigt.

 

4. Önskelista till biblioteket: låt barnen skriva ner önskemål på låneböcker. Gör bokleveransen till en liten fest.

 

5. Låt vaktmästarna låna böcker i kapprumsbiblioteket, (och ta gärna mer fler barn förstås).

 

6. Ha en Polyglutt-iPad i bokskogen allting tillgänglig

 

7. Gör en inspitationsbild för boksamtal att ha i våra läsmiljöer - det ska gå att bara kasta en blick för att få en idé

 

8. Bokkategorier att alltid ha: faktaböcker, projektanknutna böcker, böcker om känslor och kompisskap

 

9. Använd projektbok för projektaktivitet.

 

10. Starta utebibliotek en em i veckan.

 

11. Samling innan mellis/lunchen? Lugn stund innan frukost eller sammanslagning: läs en bok/flanosaga!

 

12. Ha bokkorg för uteläsing, förnya under våren.

 

 

Vem/vilka(aktörer)? Alla pedagoger är involverade i läsningen både som rutin och spontant. Att alla är läsare är viktigt! Har vi vikarier använder vi gärna deras språkkunskaper. 

Var(rum/plats)? På olika sätt i alla miljöer.

 

När(tid)? Under hela dagen.

 

Dokumentation

 
Låt varje barn fotas med sin favoritbok: boktips! 

Checka av tysk/svensk läsning i kalender

Instagram/projektdokumentation utifrån innehåll och syfte

 

Genomförande

Ta upp för utveckling på nästa planeringstillfälle

Månatlig avstämning mot lista! 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18