👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hyllningstal

Skapad 2021-04-07 13:54 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Genom livet ställs du ofta i situationer där du förväntas presentera något för en grupp människor. Det kan vara allt från att planera en tänkt arbetsplan för chefen, eller att berätta om hur ett forskningsprojekt gick till inför en grupp kollegor, till att hålla föredrag inför stora grupper okända människor. Att lära sig prata inför grupp och att göra överskådliga presentationer är alltså något som du har stor nytta av genom livet.

Innehåll

Hyllningstal

 

Matriser

Sv
Muntligt föredrag

E
C
A
Stuktur
Strukturen i ditt tal går att följa. Du har en presentation som är tydlig
Strukturen i ditt tal fungerar bra. Du har tydlig start och tydligt avslut.
Strukturen i ditt tal är väl genomtänkt. Du bygger upp ditt tal så att du fångar lyssnaren inledningsvis och så att slutet blir tydligt och övertygande.
Innehållets anpassning till syfte och sammanhang
Ditt tal har till viss del en röd tråd, dvs att du håller dig till ämnet. Du anpassar ditt språk till viss del efter syftet och sammanhanget.
Ditt tal följer en tydlig röd tråd, dvs att du håller dig till ämnet. Dina val av ord och meningsbyggnad fungerar relativt väl efter syftet och sammanhanget. Du väljer alltså ord som berör och väcker känslor hos lyssnaren.
Ditt tal följer en tydlig röd tråd, dvs att du håller dig till ämnet. Dina val av ord och meningsbyggnad fungerar väl för syftet och sammanhanget. Du väljer alltså ord som berör och väcker känslor hos lyssnaren
Medvetenhet om kroppsspråket
Du läser upp ditt tal inför en publik så att det går att höra dig tydligt. Du tittar upp från på din publik någon gång under talet.
Du talar till viss del fritt, tittar upp på din publik och talar så att din röst når ut till publiken. Du visar att du är medveten om hur kroppspråket påverkar rösten och din förmåga att övertyga publiken.
Du talar till stor del fritt, tittar upp på din publik och talar tydligt med betoningar och pauser för att poängtera saker i ditt tal. Du använder medveten kroppspråket för att övertyga publiken, och visar dig trovärdig i det du säger