👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/Sva, åk 8, vecka 14 - 2021 Relationer och samlevnad samt krönika

Skapad 2021-04-07 14:36 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I arbetsområdet kommer vi att arbeta ämnesövergripande med NO kring Relationer och sexualitet samt normer och stereotypa könsroller. Vi samtalar kring olika frågor kopplade till ämnet, både i smågrupper och i helklass. I slutet av arbetsområdet skriver vi krönikor på ämnet relationer och samlevnad.

Innehåll

v 2 Uppstart av ämnesområdet. Diskussioner i smågrupper och i helklass samt kortskrivning om klippet Tänk till snackar stress: Könsroller. 

v 3 Diskussioner i smågrupper och i helklass samt kortskrivning om klippet PK-mannen: Livet som macho. 

v 4 Diskussioner i smågrupper och i helklass samt kortskrivning om klippet PK-mannen: Ibland skrattar jag åt bögskämt. 

v 5 Inspelning av gruppdiskussioner. Genomgång av texttypen krönika samt analys av modelltext. 

v 6+9 Skriva egen krönika + kamratrespons. 

 

Bedömning i arbetsområdet: 

1 Samtala och diskutera (bedöms både i klassrumsdiskussioner samt i inspelningen v5). 

2 Skriva och formulera sig i skrift (bedöms i krönikan). 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9