👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning Vårterminen 21

Skapad 2021-04-07 14:07 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ett av våra utvecklingsområden på förskolan är högläsning, det innebär att det är något som vi just nu fokuserar lite extra på. Vi introducerar och fördjupar oss i olika genrer tillsammans med barnen Förskolan har en viktig roll när det gäller att väcka barns intresse för berättelser, texter och skriftspråk. När barn tidigt i livet deltar i högläsning och samtalar om texter kan fler goda effekter på språkutveckling påverkas. Mer ingående kan högläsning utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk, ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. Därför genomför vi på Manteln planerad högläsning i mindre grupper där barnen deltar och behandlar böcker och texter.

Innehåll

Innehåll:

Varje fredag erbjuds barnen på Manteln att delta i olika konstellationer om 3-6 barn där de tillsammans med en pedagog får läsa och lyssna till olika sagor och litteratur. Tanken är att barnen ska få möta och fördjupa sig i olika genrer. Vi kommer även koppla in litteratur och faktafilmer som är kopplade till vårt projekt kring rörelse och de utmaningar vi har med på/avklädning samt lek och samspel. Mer ingående kan högläsning utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk, ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. 

 

Syfte:

Det primära syftet med Bokklubben är att det ska stärka barnens språkutveckling samt väcka intresse för berättelser, texter och skriftspråk. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin fantasi och illustrera berättelser genom estetiska uttryck som exempelvis dramatisering via rollspel. Barnen ska även få uppleva positiva läsupplevelser tillsammans med sina kamrater och vuxna pedagoger. Sekundärt möter barnen högläsning på ett alternativt kompletterande lekfullt sätt i och med IKT (informations- och kommunikationsteknik).

Metod:

Vi läser en bok. Boken kan ha valts av ett barn eller av den som läser. Det kan också vara en bok som barnet tagit med hemifrån.

Vi samtalar kring boken. Med hjälp av frågor får barnen reflektera och återkoppla till boken och dess handling.

Vi lägger till andra uttryck än läsning såsom fritt berättande med rekvisita, projicering på väggen med hjälp av appen Polyglutt, bokpromenad utomhus för att upptäcka om bokens innehåll går att se i vår omgivning, skapande med boken som utgångspunkt.

 

 

Vem?
Alla barnen på Manteln deltar i den planerade högläsningen på fredagarna. Andra lästillfällen kan ske mer spontant på andra tider.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18