👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2021-04-07 14:50 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Kemi
I åk 5 kommer vi att arbeta med "Boken om fysik och kemi". Vi fördjupar kunskaperna om kemins grunder och vad allting är gjort av. Vad är vatten egentligen? Fast, flytande eller gas, blandningar och lösningar, syror och baser, hur skiljer man ämnen? Vi kommer även att göra enkla experiment där vi lär oss anteckna, precis som forskarna gör. Vi pratar om olika ämnen och dess smältpunkt och de fyra elementen.

Innehåll

Du kommer bland annat att få möjlighet att lära dig:

Att allt runt oss är gjort av atomer.
Att flera atomer ihop kallas en molekyl.
Om begreppen grundämne och kemisk förening.
Att vatten och andra ämnen kan ha olika former och egenskaper. Begreppen fast form, flytande form och gasform.

Att ämnen har olika smältpunkt. Skillnaden mellan blandningar och lösningar.
Hur man skiljer ämnen åt.
Hur man löser fläckar.

Vad är surt och vad är basiskt?
Hur man mäter hur surt något är.
Vad vi har för farliga ämnen hemma.

Hur nya ämnen bildas
Alla atomer finns kvar.

Mål, detta skall du kunna:

- Du ska kunna förklara begreppen: 1. Atom 2. Molekyl 3. grundämne 4.kemisk förening 5. Mikroskop 6. kemisk reaktion

  7. smälter, avdunstar, kondenserar och stelnar 8. blandning och lösning 9. syra och bas 10. Sila och filtrera 

- Kort beskriva hur en atom ser ut och vad den består av

- Genomföra enkla experiment och anteckna efter givna punkter

- Du ska kunna veta vad det är som bestämmer vilken form ett ämne är i

- Förstå innebörden av ett ämnes smältpunkt

- Veta varför en del fläckar på dina kläder går bort om du tar något som liknar fläcken för att ta bort den

- Beskriva varför syror kan bevara viss mat

- Känna till pH-skalan och placera ut surt, basiskt och neutralt

- Beskriva vad surt regn är och på vilket sätt det är dåligt för miljön

Så här arbetar vi

  • Vi jobbar med "Boken om Fysik och Kemi".

  • Vi har genomgångar av bokens kapitel.

  • Vi jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter kopplade till varje kapitel.

  • Vi diskuterar och tittar på film.

  • Vi gör enkla experiment

  • Vi avslutar med ett kunskapstest.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du deltar i diskussioner i klassen.

Du kommer att bedömas på frågorna kopplade till varje kapitel
Du kommer att bedömas när vi genomför enklare experiment
Du bedöms också på ett individuellt test där du visar att du kan förklara begrepp och dess betydelse inom kemi.