👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri, åk 4

Skapad 2021-04-07 15:11 i Frötuna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden ska du få lära dig att mäta olika föremål och ange längden i cm, dm och m. Du kommer att få lära dig att omvandla olika längdenheter, vad omkrets och area är samt hur olika vinklar kan se ut.

Innehåll

Tidsperiod

 • vecka 12  - 18

Förmågor

 • se nedan

Övergripande mål och riktlinjer

 • du ska ta ansvar för din inlärning och ditt arbete under lektionstid och ev. hemma
 • vi ska tillsammans planera och utvärdera undervisningen
 • du ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)   

Du ska kunna:

 • omvandla längdenheter från större till mindre, ex, 4 cm = 40 mm, 1/2 dm = 50 mm
 • omvandla längdenheter från mindre till större, ex. 70 dm = 7 m, 150 cm = 15 dm
 • addera och subtrahera längder
 • omvandla mellan enheterna kilometer och mil
 • beskriva de geometriska formerna kvadrat, rektangel och triangel samt beskriva vinklarna
 • räkna ut omkretsen på månghörningar
 • räkna ut arean på kvadrater och rektanglar
 • lösa enkla problem 
 • beskriva begreppen: sträcka, mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter, millimeter, deci, centi, milli, vinkel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel, rektangel, längd, bredd, kvadrat, triangel, omkrets, area, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • du visar vad du har lärt dig genom att delta aktivt på lektionstid, både muntligt och skriftligt samt på diagnoser och andra inlämningsuppgifter.

     Formativ

 • under lektionstid kommer du att få återkoppling på de uppgifter du räknar

      Summativ

 • diagnos och andra inlämningsuppgifter samt muntliga uppgifter.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer att få se på filmer och lyssna på genomgångar i klassen. Vi arbetar med olika uppgifter i helklass, par eller enskilt. VI arbetar praktiskt och teoretiskt.

Du kommer att få träna på rutinuppgifter med hjälp av digitala hjälpmedel och med papper och penna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik- Geometri, åk 4

Bedömning färdigheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Omvandla längdenheter
Jag kan med ett tillfredställande resultat omvandla längdenheter, från större till mindre och från mindre till större.
Jag kan med ett gott resultat omvandla längdenheter, från större till mindre och från mindre till större..
Jag kan med ett mycket gott resultat omvandla längdenheter, från större till mindre och från mindre till större.
Addera och subtrahera längdenheter
Jag kan med ett tillfredställande resultat addera och subtrahera längdenheter t.ex. 3 m 75 cm + 1 m 40 cm = 4 dm 2 cm - 1 dm 7 cm =
Jag kan med ett gott resultat addera och subtrahera längdenheter t.ex. 3 m 75 cm + 1 m 40 cm = 4 dm 2 cm - 1 dm 7 cm = 6 m 85 cm + 3 m 75 cm =
Jag kan med ett mycket gott resultat addera och subtrahera längdenheter t.ex. 3 m 75 cm + 1 m 40 cm = 4 dm 2 cm - 1 dm 7 cm = 6 m 85 cm + 3 m 75 cm = 1 m - x cm = 2 dm 7 cm x =
Beskriva geometriska former
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan med ett tillfredställande resultat beskriva några av de geometriska formerna med de matematiska begreppen.
Jag kan med ett gott resultat beskriva de geometriska formerna med de matematiska begreppen.
Jag kan med ett mycket gott resultat beskriva de geometriska formerna med de matematiska begreppen.
Räkna ut omkrets
Jag kan med ett tillfredställande resultat räkna ut omkretsen på kvadrater, rektanglar, månghörningar och trianglar samt svara med rätt enhet.
Jag kan med ett gott resultat räkna ut omkretsen på kvadrater, rektanglar, månghörningar och trianglar samt svara med rätt enhet.
Jag kan med ett mycket gott resultat räkna ut omkretsen på kvadrater, rektanglar, månghörningar och trianglar samt svara med rätt enhet.
Räkna ut area
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan med ett tillfredställande resultat räkna ut arean på kvadrater och rektanglar samt svara med rätt enhet.
Jag kan med ett gott resultat räkna ut omkretsen på kvadrater och rektanglar samt svara med rätt enhet.
Jag kan med ett mycket gott resultat räkna ut omkretsen på kvadrater och rektanglar samt svara med rätt enhet.
Vinklar
Jag kan med ett tillfredställande resultat förklara hur en rät vinkel, trubbig vinkel och spetsig vinkel ser ut.
Jag kan med ett gott resultat förklara hur en rät vinkel, trubbig vinkel och spetsig vinkel ser ut.
Jag kan med ett mycket gott resultat förklara hur en rät vinkel, trubbig vinkel och spetsig vinkel ser ut.
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan oftast lösa problem med en effektiv metod t.ex gissa och pröva eller rita en bild.
Jag kan lösa problem med en effektiv metod t.ex gissa och pröva eller rita en bild.
Jag kan alltid lösa problem med en effektiv metod t.ex gissa och pröva eller rita en bild.
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan förklara och använda de flesta begreppen.
Jag kan förklara och använda begreppen.
Jag kan förklara och jag använder alltid begreppen.