👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen åk 5

Skapad 2021-04-07 15:32 i Röllingbyskolan Österåker
Ett arbete som utgår från läroboken Upptäck religion.
Grundskola 5 Religionskunskap Samhällskunskap
Ett spännande arbetsområde där du kommer att få lära dig grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle. Vem var Jesus? Vilka olika inriktningar finns det inom kristendomen? Vad betyder det egentligen att vara kristen?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

 

Konkreta mål

- Redogöra för kristna ceremonier, bl a dop, konfirmation, bröllop och begravning.

- Redogöra för kristna högtider, bl a jul och påsk och varför de firas.

- Återge några berättelse ur Nya testamentet.

- Göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu.

- Känna till viktiga/heliga personer och platser i Kristendomen.

- Känna till de tre stora inriktningarna (Katolska, ortodoxa och protestantiska).

- Använda relevanta begrepp i rätt sammanhang.

 

Arbetssätt och hur du visar på lärande

- Gemensamma genomgångar - var aktiv och visa intresse.

- Läroböcker och instuderingsfrågor - lär in faktainnehållet.

- Filmer/musik - titta och lyssna noga, ev anteckna.

- Spel såsom Kahoot.

- Skriftliga reflektionsfrågor - visa hur du tänker.

- Lyssna på berättelser från radioprogram - resonera kring innehållet

- Diskussion och samtal i klassen - var aktiv och delta

 

Bedömning

- Resonemang och svar på frågorna i arbetsbladen.

- Delaktighet i diskussioner och spel.

- Skapande av Kahoot i pappersform och därefter skapar ni en egen i datorn som klassen kan spela.

 

Tidsram

- Vecka 11-15

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6

Matriser

Re Sh
Kristendomen med dess berättelser, högtider och etik

Nivå 1
Du är på väg mot godtagbara kunskaper.
Nivå 2
Du har godtagbara kunskaper.
Nivå 3
Du har mer än godtagbara kunskaper.
Grunderna i kristendomen
 • Re  E 6
Du kan berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Du kan berätta med flera detaljer om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Kristendomen och dess betydelse
 • Re
Du kan berätta om kristna högtider, såsom påsk och jul och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för samhället förr och nu.
Du kan berätta om kristna högtider, såsom påsk och jul och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för samhället förr och nu.
Etik enligt Kristendomen
 • Re  E 6
Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du reflekterar och för resonemanget i diskussionerna framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Moral enligt kristendomen
 • Re  E 6
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Heliga och viktiga personer
Du känner till ett par heliga/viktiga personer inom kristendomen.
Du känner till flera heliga/ viktiga personer och vilken roll de spelar inom kristendomen.
Kristendomens inriktningar
Du känner till någon av inriktningarna och kan beskriva något som kännetecknar den.
Du känner de tre stora inriktningarna och kan beskriva någon skillnad eller likhet mellan dem.