👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråkform

Skapad 2021-04-07 16:48 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med tal i bråkform. Vi utgår från vår matematikbok Matte Borgen 4B och Singma 4A.

Innehåll

Innehåll

När du arbetat med det här området ska du

 • kunna läsa och skriva bråk
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • kunna storleksordna bråk
 • kunna del av ett antal 

 

Viktiga fakta och begrepp

 • hel
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • femtedel
 • sjättedel
 • åttondel
 • tiondel
 • störst bråk
 • minst bråk

 

Du kommer utveckla dina kunskaper genom

 • faktainhämtning
 • räkneuppgifter
 • problemlösning
 • grupparbeten
 • digital träning på Nomp

 

Detta ska bedömas

 • Fakta - dina faktakunskaper
 • Förståelse - hur väl du förstår sambandet mellan skolämnet och vardagen
 • Färdighet - hur du använder dina kunskaper i t.ex. diskussioner
 • Förtrogenhet - hur väl du kan se samband och dra egna slutsatser

 

Du bedöms efter

 • din delaktighet på lektioner
 • arbeten
 • läxor
 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6