👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagens hjälpreda

Skapad 2021-04-07 17:59 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Varje dag är det ett nytt barn som får prova på och vara dagens hjälpreda på avdelningen. Barnet som är dagens hjälpreda får vara med och göra olika sysselsättningar som tex att duka till måltiderna.

Innehåll

Läroplansmål:  Lpfö 18

” Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning ”.

 

Syfte: Varför gör vi detta?

- för att barnen ska känna delaktighet och inflytande i verksamheten och känna att de kan vara med och påverka den.

- för att barnen ska utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Innehåll:

- Bjuda kompisarna på frukt

- Hämta och lämna matvagnen 

- Dukatill måltiderna 

 

Reflektion och analys: Pedagogers och barns perspektiv 

Reflektion:

- Hur blev det?

- Val av undervisningens innehåll.

- Vilket förändrat lärande ser vi?

- Uppfylls de förväntade resultatet?

 

Analys:

- Varför blev det som det blev?

- Vilken utveckling har skett?

- Vad är nästa steg?

- Vad krävs för att komma vidare?