👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning VT åk 1

Skapad 2021-04-07 18:11 i Blötbergets skola Ludvika
Grundskola 1 Matematik
Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning. Bedömningen skall ske på VT i årskurs 1. Bedömningen innehåller muntliga och skriftliga uppgifter.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning vt årskurs 1. Muntliga uppgifter.

Eleven bedöms uppnått mellannivån vid bedömningen VT årskurs 1.
Lägre nivå
Mellannivå godkänd
Högre nivå
Ramsräkna
Räknar eleven till 50 är det tillräckligt för denna nivå.
Räknar eleven till 100 är det tillräckligt för denna nivå.
Prövas inte på en högre nivå.
Räkna uppåt
Börja på 9 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 20.
Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 40.
Börja på 195 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 220.
Räkna nedåt
Räkna nedåt från 10.
Räkna nedåt från 15.
Räkna nedåt från 71. Stoppa vid 57.
Tal efter
Vilket tal kommer efter a) 7 b) 10
Vilket tal kommer efter a) 39 b) 76
Vilket tal kommer efter a) 199 b) 217
Tal före
Vilket tal kommer före a) 5 b) 9
Vilket tal kommer före a) 29 b) 34
Vilket tal kommer före a) 120 b) 300
Talraden
Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 10. Räknar eleven till 50 är det godtagbart för denna nivå.
Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 0. Räknar eleven till 100 är det godtagbart för denna nivå.
Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 12. Räknar eleven till 62 är det godtagbart för denna nivå.
Antalskonstans
Ta fram 6 föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans. Hur många är det? Sprid ut de 6 föremål. Nu har jag spridit ut föremålen. Hur många är det? Notera om eleven behöver räkna antalet igen samt om eleven kan hålla ordning på vilka som är räknade eller inte är räknade.
Prövas inte om eleven redan visat detta under höstterminen i årskurs 1.
Prövas inte om eleven redan visat detta under höstterminen i årskurs 1.
Subitisera/Uppskatta
Ta fram en tärning. Visa talet 5 på tärningen. Hur många prickar är det? Visa talet 6 på tärningen. Hur många prickar är det? Notera om eleven behöver ”pekräkna”.
Använd 11 dolda föremålen. Här under har jag gömt föremål. Du kommer att få se dem en kort stund och sen ska du säga hur många du tror att det är. Du kommer inte att hinna räkna dem. Är du beredd? Lyft papperet och visa i max 2 sekunder. Täck över. Ungefär hur många tror du att det är? Visa föremålen igen. Nu får du räkna dem.
Använd 18 dolda föremålen. Här under har jag gömt föremål. Du kommer att få se dem en kort stund och sen ska du säga hur många du tror att det är. Du kommer inte att hinna räkna dem. Är du beredd? Lyft papperet och visa i max 2 sekunder. Täck över. Ungefär hur många tror du att det är? Visa föremålen igen. Nu får du räkna dem.
Minskning
Lägg 7 föremål på en lång rad. Ta bort den som är längst till höger. Hur många är det? Nu lägger jag tillbaka den. Då är det 7. Ta bort dem som är ytterst på varje sida. Hur många är det?
Lägg 13 föremål på en lång rad. Ta bort den som är längst till höger. Hur många är det? Nu lägger jag tillbaka den. Då är det 13. Ta bort dem som är ytterst på varje sida. Hur många är det?
Säg en räknehändelse som passar till 15–4. Hur mycket är 19–17?
Fler/Färre
Ta fram 6 föremål. . Hur många är det om det är 2 fler? Här är 6 föremål. Hur många är det om det är 1 färre?
Ta fram 13 föremål. Hur många är det om det är 3 fler? Här är 13 föremål. Hur många är det om det är 3 färre?
Ta fram 15 föremål. Hur många är det om det är 8 fler? Här är 15 föremål. Hur många är det om det är 7 färre?
Uppdelning av tal
Ta fram 5 föremål. Dela upp föremålen i 2 delar/högar. Hur många blev det i varje del/hög? Kan du göra på fler sätt?
Göm föremål t ex i din hand. Antal mellan 7–10. För t.ex. talet 7. Här har jag 7 föremål. Göm 4 föremål. Visa 3 föremål. Hur många har jag gömt? Fortsätt med andra tal som du tycker är lämpliga. Om eleven behöver räkna på fingrarna stoppar du. Om eleven har automatiserat talfakta och kan generalisera det på andra uppdelningar kan du stoppa.
Göm föremål t ex i din hand. Antal mellan 11–19. För t.ex. talet 12. Här har jag 12 föremål. Göm 5 föremål. Visa 7 föremål. Hur många har jag gömt?
Hälften/Dubbelt
Ta fram 8 föremål. Dela upp föremålen så att vi får lika många var. Hur många fick vi var? Vad är hälften av 10?
Vad är hälften av 6? Lisa är 5 år. Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Vad är dubbelt så mycket som 4?
Vad är hälften av 12? Vad är hälften av 50? Vad är dubbelt så mycket som 100? Vad är dubbelt så mycket som 15?

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning vt årskurs 1. Skriftliga uppgifter.

Lägre nivå
Mellannivå godkänd
Högre nivå
Antal
Eleven kan räkna saker och para ihop med rätt antal
Prövas inte på denna nivå.
Prövas inte på denna nivå.
Talraden. Före/efter
Eleven vet vilket tal som kommer efter (0-10)
Eleven kan talens grannar (0-15)
Eleven kan talens grannar (0-200)
Talföljd
Prövas inte på denna nivå.
Eleven kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-15
Eleven kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-50
Tallinje
Prövas inte på denna nivå.
Eleven kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Eleven kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50
Dela upp tal
Eleven kan dela upp tal inom talområdet 0-6
Eleven kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Prövas inte på denna nivå.
Storleksordna tal
Eleven kan storleksordna tal inom området 0-10
Eleven kan storleksordna tal inom området 0-50
Eleven kan storleksordna tal inom området 0-300
Addition
Eleven kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-6
Eleven kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10
Prövas inte på denna nivå.
Subtraktion
Prövas inte på denna nivå.
Eleven kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10.
Prövas inte på denna nivå.
Likhetstecknet
Prövas inte på en denna nivå.
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10)
Multiplikation
Prövas inte på denna nivå.
Prövas inte på denna nivå.
Eleven kan göra beräkningar med multiplikation.
Problemlösning
Prövas inte på denna nivå.
Prövas inte på denna nivå.
Eleven kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta om uppgiften.