👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk-musik

Skapad 2021-04-07 19:07 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Estetisk verksamhet
Musik-olika sorters musik

Innehåll

Tidsram: V 15-22

 

Undervisningens syfte:

-       Undervisningen syftar till att ge eleven kunskap om ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet musik för att kunna samtala om musik.

-       Undervisningen syftar till att ge eleven inblick och uppleva olika typer av musik och danser.

-       Undervisningen syftar till att utmana sin förmåga att ta emot instruktioner och sedan fullfölja dessa.

 

Arbetssätt:

-       Vi kommer lyssna på olika sorters musik och efteråt samtala kring musiken.

-       Vi kommer använda oss av olika digitala verktyg för att lyssna på musik.

-       Eleverna kommer få framföra sin åsikt kring olika typer av musik och dans.

 

Bedömning:  

Hur eleven kommer att bedömas:

·         Eleverna kommer bedömas genom delaktighet och närvaro under lektionerna.

Vad kommer att bedömas:

·         Elevens delaktighet under lektionerna.

·         Hur eleven tar sin an och använder nya begrepp och tecken som är relevanta för ämnet musik.

·         Elevens förmåga att ta sig an en instruktion för att fullfölja en aktivitet, samt hur eleven samspelar med andra.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
    ES  4-6
  • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
    ES  4-6
  • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
    ES  4-6