👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på No4 - Vatten och luft

Skapad 2021-04-07 18:56 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Vatten och luft utifrån Koll på NO
Grundskola 4 Kemi
Vad är luft? Vad är vatten? Vad består vatten och luft av? Hur påverkar människan vattnet och luften? Det ska ni få lära er nu.

Innehåll

Centralt innehåll för hela kapitlet:

·      Vattnets egenskaper och kretslopp.

·      Luftens egenskaper och sammansättning.

·      Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. 

 

Delmål för varje avsnitt i kapitlet

 

1.  Mål för sid.64 – 65   * känna till var det finns vatten på jorden

                                       * veta varför vatten är viktigt för livet på jorden

                                       * veta hur en vattenmolekyl är uppbyggd. 

 

2.  Mål för sid.66 – 67   * kunna förklara vattnets tre olika former.

                                       * känna till begreppen för vattnets fasövergångar.

 

3.  Mål för sid.68 – 71   * kunna beskriva vattnets kretslopp i naturen

                                       * kunna placera in vattnets olika former (fast form, flytande form och gasform) i kretsloppet.

                                       * förstå vad som menas med lösningsmedel.

                                       * kunna ge exempel på något som löser sig i vatten.

                                       * förstå varför växter är beroende av att vatten är ett lösningsämne.

                                       * veta hur svett kan kyla ner kroppen.

* kunna ge exempel på något som löser sig i vatten.

 

4. Mål för sid.72 – 73    * kunna förklara varifrån vattnet i kranen kommer.

                                       * kunna förklara vad som händer med vattnet när vi spolar i toaletten eller duschar.

 

5. Mål för sid.74 – 76    * veta att luft består av olika gaser.

                                       * kunna namnge några av gaserna i luften.

                                       * veta vad som menas med växthusgas.

 

Sammanfattningsvis ska du efter arbetet med kapitlet

 • veta vad en vattenmolekyl består av.
 • känna till vattnets olika former.
 • kunna beskriva vattnets/vattenmolekylens kretslopp.
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • veta vad luft är.
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

 

Arbetssätt:

 • läsa och lyssna till texten -  själv och tillsammans
 • öva på begrepp
 • diskutera, ställa frågor och söka svar på lektionerna
 • jobba i aktivitetsboken
 • se filmer (sli.se)
 • klassrumsobservationer av experiment (se Uppgifter nedan)
 • träna på Bingel

Bedömning:

 • hur aktiv du är under lektionerna (ställer frågor, diskuterar etc.)
 • hur du arbetar i din aktivitetsbok
 • hur väl förberedd du är vid läxförhör
 • resultatet på provet

 

Viktiga begreppatmosfär, saltvatten/sötvatten, luftfuktighet/vattenånga, atom/molekyl,  fast form/flytande form/gasform, avdunstning/kondensera, frysa/smälta, grundvatten/nederbörd, fostervatten, kretslopp, lösningsmedel, vattentäkt/vattenverk/pump/vattentorn/avloppsrör/reningsverk, växthusgas

Uppgifter

 • Klassrumsobservationer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Rättningsmatris för PROV Vatten och Luft

Du visar att att du..

Kunskapsnivå 1
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Kunskapsnivå 2
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
vet hur en vattenmolekyl är uppbyggd.
kan förklara vilka vattnets tre former är.
kan redogöra för vattnets/vattenmolekylens kretslopp i naturen.
förstår vad som menas med att vatten är ett lösningsmedel
kan förklara var vattnet i kranen kommer ifrån.
Kan exempel på hur människan kan påverka luft och vatten på ett dåligt sätt.
vet att luft består av olika gaser.
nivå 1- uppgift