👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGLISH VERBS - Year 4-6, 6A

Skapad 2021-04-07 21:30 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Vecka 2 till och med vecka 8 kommer vi fokusera på grammatik när vi skriver, talar, läser och lyssnar.
Grundskola 6 Engelska
Förståelse av verb som grammatiskt begrepp (ordklass) och olika placeringar i meningar (satslära). Behärska grundform och böjningsformer i olika tempus. Kunna ta tema på regelbundna och oregelbundna verb. Verbträning i muntlig och skriftlig produktion.

Innehåll

 

Syfte

Du ska kunna känna igen, använda och förstå grammatiska strukturer för verb i det engelska språket när du läser, skriver, talar och lyssnar. Du ska kunna göra jämförelser mellan engelskan och ditt modersmål.

 

Arbetsbeskrivning

Genomgångar av grammatiska strukturer som behandlar ordklassen verb med övningstillfällen både muntligt som skriftligt. Kontinuerlig återkoppling för att kunna ta nästa steg i din grammatiska förståelse av verb i det engelska språkets uppbyggnad. Förståelse av verb som grammatiskt begrepp (ordklass) och olika placeringar i meningar (satslära). Behärska grundform och böjningsformer i olika tempus. Kunna ta tema på regelbundna och oregelbundna verb. Delarbetsområden är:

 • VERB - Presens: regelbundna verb i enkel och pågående form  (nutid)
 • VERB - Preteritum: regelbundna verb i enkel och pågående form  (dåtid)
 • HJÄLPVERBEN BE och HAVE -  Presens och preteritum
 • VERB - Perfekt: regelbundna med hjälpverbet have (have/has+ p.p.)
 • VERB - Pluskvamperfekt: regelbundna med hjälpverbet have (had + p.p.)
 • VERB - Futurum: framtid med will eller be going to
 • VERB - TEMA regelbundna verb (infinitiv, preteritum, supinum/ p.p.)
 • VERB - TEMA oregelbunden verb: be-drive
 • VERB - TEMA oregelbunden verb: eat-hurt
 • VERB - TEMA oregelbunden verb: know-sing
 • VERB - TEMA oregelbunden verb: sleep-write

 

Bedömning

Kontinuerliga bedömningstillfällen när du tränar verbs grammatiska strukturer, böjning och placering när du talar och skriver texter, samt vid muntliga och skriftliga diagnoser/förhör/prov. Bedömningen av dina grammatiska färdigheter synliggörs i en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
GRAMMAR - VERB i tal och skrift åk 4-6, 6A

REPETITION!
BEHOV AV REPETITION OCH MER TRÄNING för ökad förståelse av det grammatiska delmomentet.
GOOD!
GRUNDLÄGGANDE FÖRSTÅELSE av det grammatiska delmomentet. ENKELT och BEGRIPLIGT.
VERY GOOD!
GOD FÖRSTÅELSE av det grammatiska delmomentet. ENKELT, RELATIVT TYDLIGT och TILL VISS DEL SAMMANHÄNGANDE
EXCELLENT!
MYCKET GOD FÖRSTÅELSE av det grammatiska delmomentet. ENKELT, RELATIVT TYDLIGT och RELATIVT SAMMANHÄNGANDE
Presens regelbundna verb
Nutid. Enkelt och pågående presens med am, are och is av regelbundna verb. Stavningsförändringar enkelt presens: -es -ies
Preteritum regelbundna verb
Dåtid. Regelbunden preteritum i enkel och pågående form med was och were. Stavningsförändringar enkelt preteritum: -d -pped -ied
Verbet have i presens
Nutid.
Verbet have i preteritum
Dåtid.
Verbet be i presens
Nutid.
Verbet be i preteritum
Dåtid.
Perfekt av regelbundna verb
Dåtid perfekt med hjälpverbet have (have/has + p.p.)
Pluskvamperfekt av regelbundna verb
Dåtid pluskvamperfekt med hjälpverbet have (had + P.P.)
Futurum av regelbundna verb
Framtid med will eller be going to ...
Tema regelbundna verb
Infinitiv, preteritum, supinum (pp)
Tema oregelbundna verb: be-drive
Infinitiv, preteritum, supinum (pp)
Tema oregelbundna verb: eat-hurt
Infinitiv, preteritum, supinum (pp)
Tema oregelbundna verb: know-sing
Infinitiv, preteritum, supinum (pp)
Tema oregelbundna verb: sleep-write
Infinitiv, preteritum, supinum (pp)