👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren är här- gul grupp

Skapad 2021-04-08 08:38 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Våren är här! Nu har våren kommit och vi fortsätter undervisningen med aktiviteter som är kopplade till årstiden Vår. Vad händer i naturen? Ser vi några färger nu som vi inte sett under vintern? Har det hänt något med djuren i skogen? Hur ser träden ut nu? Vi har många saker att fundera kring och barnens intressen samt just deras funderingar vill vi ta vara på.

Innehåll

Nu har hösten och vintern passerat och vi har nu kommit fram till våren! Barnen i den gula gruppen fortsätter med att följa årstiderna och vi väver in olika aktiviteter som är kopplade till just våren. 

Syfte och mål

* Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

* Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

* Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan

* Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

* Se förändringar i naturen

* Växter och djur

* Färger och former

* Olika begrepp som tex varmt och kallt

* Samtala, diskutera och reflektera tillsammans med andra

* Prata inför andra i gruppen

* Skapande med olika tekniker och olika material

 

Vi ser utveckling när?

Barnen upptäckt något nytt i sin förmåga kopplat till Naturvetenskap och/eller våren.

 

Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig?

Det ska finnas tillfällen, både spontana och planerade där barnen får möjlighet att utforska och undersöka naturvetenskap. 

Det ska finnas material som inbjuder till ett utforskande på ett lekfullt sätt

Vår undervisning sker både inomhus och utomhus, på kullen och eller i skogen

Framförallt ska vi ha roligt tillsammans!

 

Vad kan vi göra för aktiviteter kring våren?

* Följa vårt utvalda träd, samt utveckla vårt årstidsträd inne på Ekorren

* Vi kommer vara på kullen och i skogen, ha med oss material som barnen kan utforska och undersöka med 

* Plantera

*Måla, rita och teckna, både i ateljén och utomhus

 

Vi pedagoger förbereder planerade tillfällen 

Vi läser av barnens intressen och tar vara på dom så långt som möjligt

Vi planerar, reflekterar och slutligen analyserar vi detta arbete

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18