👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leklust-Lussekatten

Skapad 2021-04-08 09:25 i Ottfjällets förskola Östersund
Förskola
Modul leklust ingår i Östersunds kommuns utvecklingsarbete kring leken. Vi fördjupar oss i lekens betydelse samt vilken roll och inverkan vi som pedagoger har i barnens lek.

Innehåll

Syfte:
Fördjupa oss i lekens betydelse samt se vilken roll och inverkan vi som pedagoger har i barnens lek.

Mål: Att barnen ska ha fått verktyg och förutsättningar att utvecklas i leken.

Vad:
I denna uppgift ska vi i arbetslaget enskilt, observera, delta och regissera barnen vid ett lektillfälle. Vi ska uppmärksamma hur barnen använder lekens "grundregler" som t.ex. turtagning, samförstånd och ömsesidighet.

Hur:
Vi har planerat in en varsin förmiddag då en pedagog är inne med tre barn medan de andra barnen och pedagogerna är ute. Vi planerar enskilt hur vi ska gå tillväga och efteråt skriver vi varsin lärlogg om hur lekstunden blev, vi kopplar denna planering till lärloggarna.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18