👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Song Analysis Assignment

Skapad 2021-04-08 10:26 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
What would life be without music? It is almost impossible to imagine life without music. We listen to music every day and everywhere we are, NON-STOP! For this task, you are asked to choose a song that you like and that has a message to give

Innehåll

What should be included in the presentation?

Analyse what the song is about by including the following: 

 • The music genre and the song background 

- What’s the music genre of the song?

-What do you think is the background to the song/why was it written?

 • The theme/s of the song and the message of the song

- What theme/s can you find in the song?

         - What do you think the author is trying to explain to the listeners?

 • Language use

-What kind of language is used? – slang, formal, informal, old English? Is there a particular dialect or style used? Give examples.

- Who is it talking to and about whom?

-Can you find any key vocabulary used in the song?

-Are there synonyms to other words you know? Give examples from the song.

 

 • Your personal opinions

    -What feeling do you get of the song? Does the song make you sad, happy, confused, angry, etc.?

   - What part/parts of the song do you particularly like? Why? Show at least one part of the lyrics.

    - Is there something you don’t like about the song? Why?

   -Do you think the music (the melody, the instruments etc.) makes the song special? How?

 

Present orally, 3-5 minutes (including playing a part of the song) 

 

You will get three lessons to work with this. On the fourth lesson, you will have your presentation! 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9