👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2021-04-08 10:10 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Vi ska under några veckor arbeta med luft. Vad är luft? Vilka egenskaper har luft? Hur är luften uppbyggd?
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är luft? Tar luft plats? Kan man känna luft? Vad är luftens egenskaper? Det är några av de frågor vi ska ta reda på i vårt NO-tema om luft. För att besvara frågorna kommer vi att göra olika undersökningar. Du kommer också att få lära dig om luft genom att läsa faktatexter och se på film.

Innehåll

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska träna din förmåga att

 • använda fysikens begrepp.
 • genomföra undersökningar.

Mål

Du ska:

 • kunna förklara varför luft är viktigt.
 • känna till att luft är något och tar utrymme.
 • kunna berätta om luftens grundläggande egenskaper.
 • känna till att luft består av olika ämnen.
 • kunna dokumentera experiment.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • diskutera.
 • göra experiment som du ska dokumentera via labbrapporter.
 • se på film.
 • läsa faktatexter.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:
- genomföra och dokumentera undersökningar.  
- delta i gemensamma diskussioner.
- skriva tankekartor över allt du kan om luft (före och efter arbetsområdet).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO
Luft

Läroplanen Lgr 11

 • NO   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • NO  1-3   Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3   Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3   Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3   Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Luftens grundläggande egenskaper
Jag kan med hjälp av en vuxen och med hjälp av bilder beskriva luftens grundläggande egenskaper.
Jag kan beskriva några av luftens grundläggande egenskaper.
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara luftens grundläggande egenskaper.
Luftens olika ämnen
Jag kan med hjälp av en vuxen beskriva vad luft består av.
Jag kan förklara vad luft består av.
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara vad luft består av.
Dokumentation av experiment
Jag kan med hjälp av en vuxen dokumentera experiment.
Jag kan dokumentera experiment.
Jag kan göra tydliga dokumentationer av experiment.