👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap - världen 2an

Skapad 2021-04-08 10:43 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Hur ser det ut i vår stad? Vad finns det för kända platser och byggnader?
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur använder man en karta och hur fungerar en jordglob? Vad heter de olika världsdelarna och haven som gränsar till dem? Vi undersöker omvärlden, den som finns precis bredvid oss samt tittar på hela världen.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • använda en  karta
 • använda dig av väderstrecken för att beskriva lägen på kartan
 • namnge de olika världsdelarna, världshaven samt några länder

 

Innehåll

 • olika slags kartor 
 • jordgloben
 • enkla geografiska begrepp 
 • karttecken
 • de fyra väderstrecken
 • kompass
 • världsdelar, världshav, länder

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • träna oss på att använda en kartbok/jordglob
 • göra enkla undersökningar av vår omvärld
 • se på faktafilmer

Redovisning

Du ska visa vad du kan genom att:

 • delta i diskussioner
 • peka ut världsdelarna/världshaven/några länder på världskartan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Kartkunskap - världen

Kartkunskap/världen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SO
Förmågan att namnge fakta:
Du kan - med hjälp - peka ut några världsdelar, världshav samt något land på världskartan.
Du kan peka ut några världsdelar, några världshav samt några länder på världskartan.
Du kan peka ut alla världsdelarna, världshaven samt flera länder på världskartan.