👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statsskick, demokrati och diktatur

Skapad 2021-04-08 10:37 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Det finns en mängd olika sätt att styra länder på oavsett om det är diktaturer eller demokratier. Syftet med det här arbetsområdet är att du ska förstå vilka sätt det finns att styra länder på och jämföra vilka likheter och skillnader det är mellan demokratier och diktaturer.

Innehåll

Syfte och upplägg

Detta arbetsområde syftar till att låta eleverna jobba med olika styrelseskick. Det utgår från syftestexten i Lgr 11 som säger att eleverna ska ges möjlighet att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Eleverna ska efter arbetsområdet känna till några olika styrelseskick samt utmärkande dragför dessa. Dessutom ska eleverna kunna förklara begreppen demokrati och diktatur samt redogöra för vilka skillnader det finns mellan dessa.

 

Lärandemål

Eleven kan: 

 • förklara några samhällsvetenskapliga begrepp såsom monarki, republik, demokrati och diktatur.
 • söka information om och berätta om de viktigaste beståndsdelarna i några statsskick.
 • identifiera och skilja odemokratiska styrformer från varandra.
 • värdera vad demokratin betyder för Sveriges invånare.

 

Bedömning

 • Observationer under diskussioner och aktiviteter
 • Veckoläxor med uppföljningar på olika sätt
 • Quiz med fakta, resonemang och begrepp
 • Uppföljning/Delprov
 • Slutprov

Uppgifter

 • Uppföljning/Delprov

 • Slutprov

Matriser

Sh
Samhällskunskap: Statsskick, demokrati och diktatur

Når ännu ej målen för godkänd nivå
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Når ännu ej målen
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Når ännu ej målen
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Når ännu ej målen
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Når ännu ej målen
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Når ännu ej målen
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för och nackdelar med olikaformer för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.