Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttypen debattartikel

Skapad 2021-04-08 12:51 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
I det här området får du lära dig om texttypen debattartikel.

Innehåll

Vi har läst flera debattartiklar som mönstertexter för att introducera texttypen.

Du har valt ett eget ämne för en debattartikel och sedan skrivit och bearbetat artikeln utifrån kamratrespons och undervisningen.

Du har publicerat din debattartikel på nyhetssajten Mobile Stories.

Som avslutning på området har du skrivit en debattartikel om jämställdhet. I matrisen visas din bedömning av denna debattartikel men dina prestationer som helhet i momentet ingår i terminsbedömningen.

Utförlig beskrivning av området har du fått löpande på sv-padlet och Showbie.

Alla texter på Mobile Stories hittar du här: https://mobilestories.se/ (Välj Nya Elementar)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Texttypen debattartikel

Bedömning

F - kompletteras
E
D
C
B
A
Resultat
Se kommentarer och feedback i Digiexam.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: