👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Medeltiden åk4-5

Skapad 2021-04-08 13:01 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 5 Svenska
Vi kommer att läsa, skriva och samtala om mäktiga och starka personer och även några hemska händelser som skedde under medeltiden.

Innehåll

Syfte

·       läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

·       söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Vi kombinerar detta arbetsområde med historia (se LPP för ”Historia: medeltiden åk4-5”)

Läsa och skriva, tala – lyssna – samtala, språkbruk

·       Lässtrategier för att förstå texter, för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

·       Strategier för att skriva biografier och faktatexter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

·       Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

·       Skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

·       Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

·       Muntliga presentationer: Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

·    Arbetssätt

 • Läsa faktatext i SO-boken och svara på frågor på arbetsblad. Se undervisningsfilmer.
 • Läsa berättelser och faktatexter i andra böcker.
 • Samtala om och använda ord och begrepp inom området historia- medeltiden.
 • Skriva texter om historiska personer, biografier.
 • Skriva om några historiska händelser eller begrepp från medeltiden, faktatext.
 • Göra en muntlig presentation i form av en intervju-film.

·       Du får jobba enskilt, i par och i grupp.

·       Du får skriva med penna och du får skriva på IPAD.

 

Kunskapskrav

Du ska:

·       Kunna läsa faktatexter (för barn och ungdomar) med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

·       Visa grundläggande läsförståelse. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.

·        Kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

·       Kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och kunna resonera om informationens användbarhet.

·       Kunna göra enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

·       Kunna förtydliga din text med en passande bild. På så sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.

·       Kunna ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

·       Kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

·       Kunna förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Bedömning

Läraren bedömer:

·       Om du deltar i samtal och kan använda ord och begrepp då vi samtalar och för enkla resonemang, drar slutsatser och reflekterar.

·       Bedömer ditt arbete med arbetsbladen med avseende på läsförståelse, sammanställning av det du läst.

·      Dina texter (biografier och faktatexter) med avseende på innehåll, tydlighet, grammatik och stavning.

·      Din läsning med avseende på flyt, reflektion, förståelse.

Din muntliga redogörelse (intervju) i form av en film.

Uppgifter

 • V.40: Skriv en nyhetsnotis om Stockholms blodbad

 • Skriv en faktatext om Stockholms blodbad

 • Intervjua en medeltida person

 • Biografi om en medeltida person

Matriser

Sv
Svenska: Medeltiden åk4-5

Läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, språkbruk

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Läsa och förstå
Läsa och förstå texten i SO-boken.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Jag läser texten i SO-boken men kan inte återberätta vad jag har läst.
Jag kan läsa om t e x hur bönderna levde under medeltiden. Jag förstår vad jag läser och kan på ett enkelt sätt berätta om det jag har läst.
Jag läser och förstår texten i SO-boken och kan berätta och förklara det jag har läst om. Jag kan också jämföra medeltiden med andra perioder t e x forntid eller nutid.
Skriva faktatext
Skriva en faktatext om det jag ska lära mig.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Jag kan inte skriva en egen faktatext med hjälp av "stödord" eller "tankekarta" från SO-boken.
Jag kan med hjälp av "stödord" eller en "tankekarta" och en bild från SO-boken skriva en egen faktatext t e x om "livet i ett kloster".
Jag kan skriva en egen faktatext om t e x "livet i ett kloster". Jag kan plocka ut "stödord" eller göra en egen tankekarta genom att använda fakta från SO-boken och t e x en film. Jag kombinerar min text med passande bild.
Skriva biografi
Skriva en biografi om en person som levde under medeltiden.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Jag kan inte skriva en biografi om en person som levde under medeltiden, t e x Drottning Margareta.
Jag kan med hjälp av faktatexten i SO-boken skriva en biografi om en person som levde under medeltiden, t e x Drottning Margareta.
Jag kan med hjälp av olika källor (So-böcker, film, historiska museet.se) ta reda på fakta om en person som levde på medeltiden, t e x Drottning Margareta.
Bearbeta din text
Jag kan ändra och förbättra mina texter.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Jag kan inte rätta eller förbättra mina texter efter respons från min lärare eller kamrater.
Jag kan rätta mina texter och förbättra dem efter att ha fått respons från min lärare eller mina kamrater.
Jag kan rätta mina texter och förbättra dem efter att ha fått respons från min lärare eller mina kamrater. Jag kan också ge feedback på mina kamraters texter och ge förslag på förbättringar.
Språkets struktur
Jag tänker stavning, meningsbyggnad, ordval och skiljetecken.
 • Sv  4-6
Jag skriver enkla texter med korta meningar och använder inte skiljetecken och tänker inte på stavningen.
Jag skriver texter med riktiga meningar, i huvudsak rätt stavning, skiljetecken och varierar mina meningar.
Jag skriver texter med riktiga meningar, i huvudsak rätt stavning, skiljetecken och varierar mina meningar. Jag använder ord och begrepp som passar till ämnet (medeltiden). Jag använder inte talspråk.
Muntlig presentation
Jag kan ställa frågor eller svara på frågor i en intervju av en känd person från medeltiden.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Jag kan inte förbereda en intervju av en känd person från medeltiden. Jag kan inte genomföra intervjun.
Jag kan, tillsammans med en kamrat, och en mall, förbereda frågor och ställa frågor eller svara på frågor i en "låtsasintervju" av en känd person som levde under medeltiden t e x "Heliga Birgitta".
Jag kan, tillsammans med en kamrat, förbereda frågor och ställa frågor eller svara på frågor i en "låtsasintervju" av en känd person som levde under medeltiden t e x "Heliga Birgitta". Jag och kamraten kan skriva manus själva.