👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smulans my story planering

Skapad 2021-04-08 13:50 i Rådmansparkens förskola Östersund
Förskola
Planeringen för smulan vecka 15

Innehåll

Planering vecka 15

Vart är vi: Vi fortsätter arbetet med normer och värderingar genom att utifrån barnens önskemål om att skapa egna berättelser och genomför sagoworkshop tillsammans med barnen för att synliggöra, lösa dilemman och öva på det sociala samspelet i gruppen. Nu har den gemensamma sagan färdigställts och nu är nästa moment att fördjupa oss i sagoskapandet men att vi inför en ny uttrycksform det vill säga det digitala skapandet.          

Övergripande mål: Vi vill att barnen ska få en förståelse för andras situationer och utveckla sin empatiska förmåga, samt använda sig utav sin fantasi för att skapa.

 

Planering

Vad ska vi göra:  

Vi ska använda oss utav appen Mystory bookmaker och skapa egna digitala berättelser.

Hur ska vi göra det: 

Vi kommer börja med att återkoppla till den gemensamma sagan som vi färdigställt och sedan så kommer vi introducera appen till barnen. Genom att vi har skapat en egen exempel bok och visar barnen de möjligheter som finns i appen. 

Vilka/När/ Var: Köttbullegruppen och regnbågsgruppen jobbar med appen på tisdag respektive onsdag mellan 9.15 till ca 9.45 och vi håller oss inomhus på Smulan. 

Vem ansvarar: Alla i arbetslaget ansvarar för att sätta sig in i appen för att skapa en kort bok eller berättelse.

Alla ansvarar för att leda gruppen en dag och stötta upp gruppen en dag.  

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: Resultatet blir dokumentationen och även anteckna vad barnen säger och pratar om.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18