👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

våren2021

Skapad 2021-04-09 09:25 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Tussilago ,vitsippor, myror och midsommar.

Innehåll

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • Lpfö 18
    Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

 

Lpfö 18

 Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik,   naturvetenskap och teknik,

 

Var är vi 

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

Barngruppen har visat ett intresse för årstider, månader och dagar. Dom har märkt att det har blivit varmare ute och att de har sett en skillnad i skogen. Våra barn vet inte så mycket om svensk tradition men vi vill visa barnen hur vi firar påsk och midsommar.

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

  Vi vill att barnen ska lära sig vad som händer i naturen när det blir vår. Vad händer med våra träd och buskar? blommorna som kommer under vårmånaderna? vilka insekter som har vaknat och vilka fåglar som flyttar tillbaka? vad händer med myrstacken nu när det är vår? Barnen ska få plantera en solros i en PET-flaska och de kommer kunna se hela processen .Vi  ska även plantera en tomatskiva i en mjölkkartong. Vi vill att barnen ska få en inblick i våra svenska traditioner. Barnen ska få se att det finns olika traditioner i olika kulturer.


Hur gör vi?

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

Tisdagarna i skogen tittar vi på våran myrstack, letar vårblommor, insekter och fåglar. Vi kommer att låta barnen få plantera.

Vi kommer  använda oss av böcker och sånger.

vi använder oss av bilder

Vi dokumenterar i unikum,

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?