👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2021-04-09 09:32 i Brokinds skola Linköping
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Eleverna ska lära sig om våren - vad händer i naturen? Vilka månader tillhör våren? Hur ser några vanliga blommor ut och vilka delar finns på en blomma?

Innehåll

Vi kommer arbeta med: 

- Olika vårtecken
- Månaderna 
- Namn på olika blommor 
- Blommornas delar 
- Hur förändras träden? - även repetera trädets delar
- 4 olika fåglar - utseende, föda, boende

 

Vi kommer göra detta genom: 

- Samla allt material i elevernas årstidsböcker.  
- Göra gemensamma Mind-maps på tavlan. 
- Gå ut och leta vårtecken.  
- Färglägga bilder och skriva till dem (månaderna, blommors utseende, blommornas delar). 
- Kolla på korta filmklipp (ex, varmt, kallt och mittemellan). 
- Kahoot 
- Skriva faktatexter med hjälp av fyrfältare. - förhand och på Ipad 
- Presentationer i mindre grupper
- Sant/falsk 

 

Bedömning 

I slutet av arbetsområdet så är målet att eleverna ska kunna: 

- Nämna tre vår tecken (ex, varmare, grönare träd, blommar mer, fåglarna kvittrar) 
- Namnen på blommans delar (rot, stjälk, kronblad, blad)
- Några blommors namn (ex tussilago, vitsippa, blåsippa, gullviva)
- Berätta hur träden förändras.
- Berätta om någon/några fåglar (ex, talgoxe, blåmes, domherre)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3