👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en berättelse

Skapad 2021-04-09 11:19 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Elever ska skriva en berättelse genom att samla material, hitta och beskriva en handling med sina egna ord.
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Mål -Elever ska kunna samla material för en berättelse. -Elever ska kunna hitta och beskriva en handling med sina egna ord. -Elever ska kunna skriva en början och ett slut med en röd tråd.

Innehåll

 

Du ska:

- läsa olika typer av texter på modersmålet: fakta och beskrivande.

- högläsa olika typer av texter,

- kommentera och analysera deras struktur samt användningen av språket,

- sammanfatta det som du har läst,

- svara på frågor om texternas innehåll och det som står mellan raderna,

- jämföra kultur och samhällsfrågor som finns i texten med hur det är i Sverige.

 

 

Förmåga - Skriva

 

 

Du ska skriva två olika typer av texter: sammanfattningar och personliga brev på modersmålet !

 

Bedömning: 

* skriva olika typer av texter

* skriva så att innehållet blir begripligt och med en handling (en röd tråd)
* använda språkliga strukturer (rubrik, stycke, stor bokstav, skiljetecken och språkriktighet)
* skriva med gestaltande beskrivningar och med språklig variation
* stava
* att söka, välja ut och sammanställa information med egna formuleringar och ämnesspecifika ord
* kombinera text och estetiska uttryck

Uppgifter

 • En skrivande berättelser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Skriva en berättelse i Kurdiska åk6-9

Ny aspekt